C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl

C2H5ONa HCl: C2H5ONa tác dụng với HCl

C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl được VnDco biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng C2H5ONa  tác dụng với HCl. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi, bài tập liên quan đến phương trình phản ứng. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng C2H5ONa ra C2H5OH

C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl

2. Điều kiện để phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Các phản ứng tạo ra rượu etylic

4. Câu vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế ancol etylic?

A. Thủy phân dẫn xuất halogen C2H5Cl trong dung dịch kiềm.

B. Hiđrat hóa eten.

C. Đem glucozơ lên men ancol.

D. Cho CH3CHO tác dụng H2 có Ni, đun nóng

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Nhận định nào sau đây sai?

A. Có thể dùng glucoszơ để sản xuất rượu etylic.

B. Có thể dùng xenlulozơ đê sản xuất thuốc súng.

C. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng phản ứng tráng gương.

D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Rượu etylic tác dụng được với natri vì

A. trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi.

C. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và nguyên tử oxi.

D. trong phân tử có nhóm –OH.

Xem đáp án
Đáp án A

Trong phân tử rượu etylic có chứa nhóm –OH làm cho rượu có khả năng phản ứng với Na.

Phương trình hóa học:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑.

Câu 4. Ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. KOH.

C. CH3COOH.

D. O2.

Xem đáp án
Đáp án B

-----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl. Hy vọng thông qua nội dung phương trình, bạn đọc có thể viết và cân bằng chính xác phản ứng C2H5ONa ra C2H5OH.

Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc bạn học tập tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.115
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm