NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho NaHSO3 tác dụng NaOH, cũng như biết cách viết phương trình ion rút gọn NaHSO3 + NaOH. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng NaHSO3 ra Na2SO3

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

2. Phương trình ion rút gọn NaHSO3 + NaOH

Phương trình ion rút gọn

HSO3 + OH → SO32− + H2O

3. Điều kiện phản ứng NaHSO3 ra Na2SO3

Không có

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy các chất nào sau đây là muối axit?

A. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaSO3.

B. Ba(HCO3)2, NaHSO3, Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

D. NaHSO3, BaCO3, Na2SO3.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy gồm toàn muối trung hòa là?

A. KOH, NaCl, Na2SO4

B. Mg(NO3)2, FeS, CaSO3

C. NaHS, K3PO4, KCl

D. HNO3, KCl, CaCO3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?

A. NH4Cl

B. KOH

C. K2SO3

D. Na2CO3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:

A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.

B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.

C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.

D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Theo thuyết A-re-ni-ut axit là chất

A. khi tan trong nước phân li ra ion OH-

B. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion H+

C. khi tan trong nước phân li ra ion H+

D. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH-

Xem đáp án
Đáp án C

Câu B sai vì ngoài sinh ra H+ thì phải phân li ra thêm anion để bảo toàn điện tích.

Câu 6. Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho anion OH.

B. Bazơ là những chất có khả năng phản ứng với axit.

C. Một Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

D.  Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 7. Cho các muối sau: NaHCO3; NaHSO4; Na2HPO3; NaHSO3; (NH4)2CO3; Na2HPO4. Số muối axit là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

Số muối axit là : NaHCO3; NaHSO4; NaHSO3; Na2HPO4

+ NH4+ là cation như một cation kim loại chứ không phải gốc axit

+ HPO32- không phân li ra H+ nên Na2HPO3 là muối trung hòa

Câu 8. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là

A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

Xem đáp án
Đáp án B

Các chất phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là Al, Al2O3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 14.080
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm