Phương trình điện li của Na2HPO3

Phương trình điện li của Na2HPO3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li Na2HPO3, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến muối Na2HPO3. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Phương trình điện li của Na2HPO3

Na2HPO3 → 2Na+ + HPO32-

HPO32- ⇆ H+ + PO33-

2. Na2HPO3 là muối gì

Câu trả lời là sai. (HPO3)2- không có khả năng phân li H+ để tạo thành muối axit

Na2HPO3 là muối trung hòa vì axit H3PO3 là axit 2 nấc, có 1 nguyên tử H liên kết với P nên không phân ly ra H+ được,

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Axit nào sau đây là axit 2 nấc?

A. HNO3.

B. HCl.

C. CH3COOH.

D. H2SO4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy chất nào sau đây gồm toàn muối axit?

A. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3

B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2

C. KHCO3, CaCO3, Na2CO3

D. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Dãy gồm toàn muối trung hòa là?

A. NaOH, NaCl, Na2HPO3

B. Zn(NO3)2, FeS, CuSO3

C. NaHS, Na3PO4, NaCl

D. Na2HPO4, KCl, BaCO3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy gồm các muối đều tan trong nước là:

A. CaCO3, BaCO3, Mg(HCO3)2, K2CO3.

B. CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3.

C. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, K2CO3.

D. BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3.

Xem đáp án
Đáp án C

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của Na2HPO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 8.014
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm