Phương trình điện li K3PO4

K3PO4 là chất điện li mạnh hay yếu

Phương trình điện li K3PO4 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li K3PO4, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li K3PO4 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của K3PO4

K3PO4 → 3K+ + PO43-

2. K3PO4 là chất điện li mạnh

K3PO4 là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành các ion:

Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3

+) Bazo: KOH, Ba(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2, K3PO4, Na3PO4, .........

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

A. H2S, P2O5, K3PO4

B. CO2, H2CO3, K3PO4

C. K3PO4, C3H7OH, NaCl

D. NaCl, K3PO4, CH3COOH

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion K+ và PO43- là:

A. KPO4

B. K2PO4

C. K3PO4

D. K(PO4)3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. KHPO4

B. CH3CHO

C. K3PO4

D. Fe2(SO4)3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy nào dưới đây gồm các chất điện li mạnh?

A. K3PO4, NaOH, KClO3

B. Na2HPO4, NaOH, K3PO4

C. NaOH, MgCl2, H2SO3

D. NaNO3, HNO2, K3PO4

Xem đáp án
Đáp án A

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li K3PO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 13.755
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm