FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl

FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng FeCl3 ra Fe(NO3)3. Hy vọng qua phương trình này các bạn học sinh sẽ biết cách vận dụng phương trình vào các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan 

1. Phương trình phản ứng FeCl3 ra Fe(NO3)3

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl ↓

2.  Điều kiên phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng khi cho FeCl3 tác dụng AgNO

Xuất hiện kết tủa trắng AgCl

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình phản ứng nào có xuất hiện kết tủa trắng

A. Cho FeCl3 tác dụng với dung dịch AgNO3

B. Cho FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH

C. Cho FeCl3 tác dụng với H2S

D. Cho FeCl3 tác dụng với NH3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Clo tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối sắt(III) clorua (FeCl3)?

A. FeCl2

B. Fe2O3

C. FeO

D. Fe3O4

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)3.

B. HNO3.

C. Fe(NO3)2

D. Cu(NO3)2.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Cho 16,25 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m kết tủa là

A. 39,7

B. 42,8

C. 43,05

D. 46,9

Xem đáp án
Đáp án C

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl↓

0,1 → 0,3 mol

→ m ↓ = mAgCl = 0,3 . 143,5 = 43,05

Câu 5. Chỉ dùng một hóa chất nào dưới đây để nhận biết 6 lọ hóa chất đựng các dung dịch sau: FeCl3, KCl, Na2CO3, AgNO3, Zn(NO3)2, NaAlO2.

A. dung dịch HCl

B. dung dịch Ba(OH)2

C. dung dịch quỳ tím

D. dung dịch NaOH

Xem đáp án
Đáp án A

Cho dung dịch HCl dư tác dụng với các chất:

+ Sủi bọt khí: Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

+ Xuất hiện kết tủa không tan: AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ +  HNO3

+ Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần vào dd: NaAlO2

NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

+ Không hiện tượng: FeCl3, KCl, Zn(NO3)2 (1)

Cho đung dịch AgNO3 tác dụng với chất ở (1)

+ Xuất hiện kết tủa trắng: KCl, FeCl3 (2)

KCl + AgNO3 → AgCl↓+ KNO3

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl↓

+ Không hiện tượng: Zn(NO3)2

Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với chất (2)

+ Không hiện tượng: KCl

+ Xuất hiện kết tủa nâu đỏ: FeCl3

3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓+ 3CO2 + 6NaCl

..............................

VnDoc đã gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl, nội dung tài liệu đưa ra chính xác cân bằng phản ứng kèm theo các dạng câu hỏi vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra các tài liệu trên, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập, cũng như bài giảng, giáo án hay miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời quý thầy cô cùng các bạn đọc tham gia, để có thể cùng nhau chia sẻ nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
3 20.415
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm