Phương trình điện li của FeCl3

Phương trình điện li của FeCl3 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li FeCl3 trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li FeCl3, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các phương trình điện li liên quan 

1. Viết phương trình điện li của FeCl3

FeCl3 → Fe3+ + 3Cl

2. FeCl3 là chất điện li yếu hay mạnh

FeCl3 là chất điện li mạnh

Các chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh bao gồm: các axit mạnh HCl, HNO3, H2SO4,… các bazo mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,… và hầu hết các muối của axit mạnh và bazơ mạnh như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4,…

Phương trình điện li của chất điện li mạnh: dùng dấu mũi tên 1 chiều chỉ chiều của quá trình điện li.

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2

B. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2

C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2

D. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. CH3COOH

B. AgCl

C. HCl

D. FeCl

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Hidroxit nào sau đây là hidroxit lưỡng tính?

A. Ca(OH)2

B. Al(OH)3

C. Ba(OH)2

D. Cu(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

A. 5.

B. 4.

C. 9.

D. 10.

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của FeCl3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 24.690
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm