Phương trình điện li của FeCl3

Phương trình điện li của FeCl3 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li FeCl3 trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li FeCl3, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

– FeCl3 có tên gọi là Sắt(III) Clorua. Đây là một loại hợp chất muối axit của sắt, khi tan trong nước sẽ sinh ra nhiệt. Khi Sắt(III) Clorua ở dạng khan là những tinh thể có màu nâu đen.

– FeCl3 còn có nhiều tên gọi khác như Phèn sắt 3, Iron(III) Chloride, Ferric Chloride, Ferric Clorua, Phèn sắt (III) Clorua FeCl3 40%, FeCl3 96%.

– FeCl3 công nghiệp 30% còn được gọi là chất keo tụ, một hóa chất tạo bông được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý nước thải.

1. Viết phương trình điện li của FeCl3

FeCl3 → Fe3+ + 3Cl

2. FeCl3 là chất điện li yếu hay mạnh

FeCl3 là chất điện li mạnh

Các chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh bao gồm: các axit mạnh HCl, HNO3, H2SO4,… các bazo mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,… và hầu hết các muối của axit mạnh và bazơ mạnh như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4,…

Phương trình điện li của chất điện li mạnh: dùng dấu mũi tên 1 chiều chỉ chiều của quá trình điện li.

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Phương trình điện li

Xác định chất điện li

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2

B. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2

C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2

D. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là: NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3

Phương tình phản ứng minh họa:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2+ H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Ca(HCO3)2 + 2 NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2 H2O

Ca(HCO3)2 + 2 HCl → CaCl2 + 2 CO2 + 2 H2O

Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. CH3COOH

B. AgCl

C. HCl

D. FeCl

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Hidroxit nào sau đây là hidroxit lưỡng tính?

A. Ca(OH)2

B. Al(OH)3

C. Ba(OH)2

D. Cu(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

A. 5.

B. 4.

C. 9.

D. 10.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Cho các chất sau tan trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li mạnh và điện li yếu lần lượt là:

A. 2; 2.

B. 3; 2.

C. 1; 4.

D. 3: 1.

Xem đáp án
Đáp án A

Chất điện li mạnh:

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl-

Chất điện li yếu:

HCOOH ⇄ HCOO- + H+

HF ⇄ H+ + F-

Chất không điện li: CH3COOCH3

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của FeCl3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 35.473
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm