C6H5-CH=CH2 + HBr → C6H5-CH2-CH2-Br

C6H5-CH=CH2 + HBr → C6H5-CH2-CH2-Br được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng chính xác phản ứng hóa học khi cho Stiren tác dụng với dung dịch HBr. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết bài tập liên quan. Hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Vận dụng hoàn thành các dạng câu hỏi liên quan.

1. Phương trình phản ứng C6H5-CH=CH2 + HBr

C6H5-CH=CH2 + HBr → C6H5-CH2-CH2-Br

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Stiren và HBr

Nhiệt độ thường

3. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây?

A. dung dịch KMnO4

B. khí H2, Ni, to

C. dung dịch NaOH

D. dung dịch Br2

Xem đáp án
Đáp án C

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

C6H5-CH=CH2 + H2 → C6H5-CH2-CH3.

C6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + MnO2 + H2O + CO2

Câu 2. Nhận định nào sau đây sai?

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Hiđrocacbon nào dưới đây không làm mất màu nước brom?

A. Stiren.

B. Toluen.

C. Axetilen.

D. Etilen.

Xem đáp án
Đáp án B

Benzen và các ankyl benzen không làm mất màu dung dịch nước brom=> toluen không làm mất màu dung dịch nước brom

Câu 4. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước Br2?

A. Etilen.

B. Metan.

C. Butan.

D. Benzen

Xem đáp án
Đáp án A

Eilen làm mất màu dd nước Br2 ở nhiệt độ thường

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: C6H5-CH=CH2 + HBr → C6H5-CH2-CH2-Br. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.042
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm