Phương trình điện li NaClO3

Phương trình điện li NaClO3 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình NaClO3 điện li, cũng như giải đáp các thắc mắc NaClO3 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan. 

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li

1. Viết phương trình điện li của NaClO3

NaClO3 → Na+ + ClO3

2. NaClO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh: là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

VD: các axit mạnh ( HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HClO4,….), các bazơ mạnh (KOH, NaOH, Ca(OH)2 , Ba(OH)2…) và hầu hết các muối: NaClO3

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?

A. KOH và HCl.

B. NaOH và H2SO4.

C. (NH4)2SO4 và Ca(NO3)2

D. KHCO3 và HCl.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.

B. KMnO4.

C. NaClO3.

D. HF.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cho các chất sau: NaClO3, H2SO3, (NH4)2SO4, HCOOH, HClO, NH4Cl, HgCl2, Pb(OH)2. Số chất điện li yếu là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. HF ⇔ H+ + F-

B. NaClO3 ⇔ Na+ + ClO3

C. (NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42- 

D. NH4Cl → NH4+ + Cl- 

Xem đáp án
Đáp án B

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li NaClO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 1.742
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm