C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + NaBr + H2O

Phản ứng C6H5Br ra C6H5ONa

C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + NaBr + H2O được VnDoc biên soạn là phương trình phản ứng khi cho C6H5Br tác dụng với dung dịch NaOH để thu được C6H5ONa. Mời các bạn tham khảo. 

1. Phương trình C6H5Br ra C6H5ONa

C6H5Br + NaOH \overset{t^{\circ },xt,p }{\rightarrow} C6H5ONa + NaBr + H2

2. Điều kiện phản ứng xảy 

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: p

3. Bài tập liên quan 

Câu 1: Thủy phân dẫn xuất 2,2-điclopropan trong môi trường kiềm ta thu được sản phẩm hữu cơ bền là:

A. axeton

B. propan-1,2-diol

C. propanal

D. proanol

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 140oC thì sẽ tạo ra

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

A. bậc IV.

B. bậc I.

C. bậc II.

D. bậc III.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4: Công thức tổng quát của dẫn xuất đibrom không no mạch hở chứa a liên kết π là :

A. CnH2n+2-2aBr2.

B. CnH2n-2aBr2.

C. CnH2n-2-2aBr2.

D. CnH2n+2+2aBr2.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 140oC thì sẽ tạo ra

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Xem đáp án
Đáp án C

-----------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + NaBr + H2O. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm