SO2 + NaH → H2S + Na2SO4

Phương trình phản ứng SO2 ra H2S

SO2 + NaH → H2S + Na2SO4 là phản ứng được VnDoc biên soạn đi từ SO2 ra H2S. Đây cũng là phương trình các bạn học sinh cần lưu ý để làm các dạng bài tập chuỗi phản ứng hóa học. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng SO2 ra H2S

2SO2 + 2NaH → H2S + Na2SO4

2. Điều kiện để SO2 ra H2S

Nhiệt độ thường

3. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1: Một mẫu khí thải (H2S, NO2, SO2, CO2) được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra?

A. H2S

B. NO2

C. SO2

D. CO2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. 3O2 + 2H2S → 2H2O + 2SO2

B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl

C. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

D. SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

A. N2

B. CO2

C. H2

D. SO2

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Phương trình nào sau đây thể hiện tính khử của SO2?

A. SO2 + NaOH → NaHSO3

B. SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4

C. SO2 + CaO → CaCO3

D. SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Khí H2S là khí rất độc, để thu được khí H2S thoát ra khi làm thí nghiệm người ta đã dùng:

A. Dung dịch NaCl

B. Nước cất

C. Dung dịch axit HCl

D. Dung dịch NaOH

Xem đáp án
Đáp án D

.........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu SO2 + NaH → H2S + Na2SO4. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 167
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm