Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

C3H6 + H2 → C3H8

C3H6 + H2 → C3H8 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng propen ra propan khi đi đun nóng có kim loại Niken làm xúc tác, anken kết hpwj với với hidro tạo thành ankan tương ứng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

1. Phương trình phản ứng Propen H2

CH3-CH=CH2 + H2 \overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow}CH3–CH2–CH3

C3H6 + H2 \overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow} C3H8

2. Điều kiện để phản ứng C3H6 và H2 xảy ra

Nhiệt độ, xúc tác niken

3. Phản ứng cộng của Anken cộng H2

Trong phân tử anken có liên kết đôi π, liên kết này kém bền (so với liên kết đơn σ) nên Anken có tính chất đặc trưng là tham gia phản ứng cộng, trùng hợp và oxi hóa.

Anken phản ứng cộng hidro (Anken + H2)

Khi đun nóng có kim loại niken làm xúc tác, anken kết hợp với hidro tạo thành ankan tương ứng

• Anken + H2 → Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

• Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

4. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 cho vào bình kín dung tích 8,96 lít (đktc) chứa bột Ni, nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 tham gia phản ứng là

A. 0,75 mol

B. 0,30 mol

C. 0,10 mol

D. 0,60 mol

Xem đáp án
Đáp án C

nX = 0,4 mol

Ta có: dX/Y= MY=nY/nX = nY/0,4 = 0,75 ⇒ nY = 0,3 (mol)

=> nH2 phản ứng = ngiảm = nX – nY = 0,4 – 0,3 = 0,1 mol

-----------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học C3H6 + H2 → C3H8, khi cho C3H6 cộng với hidro đun nóng, có xác tác niken sẽ tạo ra ankan tương ứng. Các bạn cần lưu ý. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm