Theo thuyết areniut kết luận nào sau đây là đúng

Trắc nghiệm Hóa 11 chương 1 Sự điện li

Theo thuyết areniut kết luận nào sau đây là đúng được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi bài tập liên quan đến Sự điện li Hóa 11 chương 1. Từ đó bạn đọc nắm được nội dung phương pháp làm bài, vận dụng tốt vào các dạng bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây là đúng

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

Thuyết areniut

Theo thuyết Areniut này:

+ Axit là chất khi tan trong nước phân li cho ion H+.

+ Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho ion OH-.

Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Số kết luận đúng theo thuyết Arenius trong các phát biểu sau là:

(a) Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô là một axit

(b) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ

(c) Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô và phân ly ra H+ trong nước là một axit

(d) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH trong nước là một bazơ.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

(c) Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô và phân ly ra H+ trong nước là một axit

(d) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH trong nước là một bazơ.

Câu 2. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch nước đường.

C. Dung dịch rượu.

B. Dung dịch muối ăn.

D. Dung dịch benzen trong ancol.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HCl, HClO, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HClO4, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, BaCl2, Al2(SO4)3, Ca(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy chất điện li mạnh là

D. H2SO4, BaCl2, Al2(SO4)3, Ca(OH)2.

Các chất H2S, HClO, CH3COOH là các chất điện li yếu

Câu 4: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.

C. HNO3, H2SO4, NaOH, K2SiO3.

B. H2SO4, KOH, NaCl, HF.

D. Ba(OH)2, NaOH, HCOOH, KCl.

Xem đáp án
Đáp án  A

Dãy chất điện li mạnh là

A. HNO3, H2SO4, NaOH, K2SiO3.

Các chất điện li yếu là HF, HCOOH, Mg(OH)2

Câu 5. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, H2CO3, HClO4.

B. H2SO3, H3PO4, CH3COOH, Ca(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO.

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy chất điện li yếu là

H2S, CH3COOH, HClO.

Chất điện li mạnh là HClO4, Ca(OH)2, Al2(SO4)3

..........................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Theo thuyết areniut kết luận nào sau đây là đúng, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 27.637
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm