C8H10 có bao nhiêu đồng phân

C8H10 có bao nhiêu đp thơm

C8H10 có bao nhiêu đồng phân được VnDoc biên soạn là một câu hỏi xem ứng với công thức phân tử c8h10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen từ là có bao nhiêu đồng phân thơm. Hy vọng tài liệu dưới đây giúp các bạn giải đáp thắc mắc cũng như có thể nắm được phương pháp xác định số đồng phân.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan:

Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án hướng dẫn giải 

Độ bất bão hòa k = (2.8 + 2 – 10) / 2 = 4 => C8H10 chứa 1 vòng và mạch nhánh no

Công thức cấu tạo của C8H10

Độ bất bão hòa k = (2.8 + 2 – 10) / 2 = 4 => C8H10 chứa 1 vòng và mạch nhánh no  CTCT của C8H10 là

Đáp án C: 4 đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân.

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy có tất cả 3 đồng phân.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Xem đáp án
Đáp án C

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

n- hexan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

2- metylpentan

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

3- metylpentan

(CH3)2-CH-CH(CH3)2

2,2 - đimetylbutan

(CH3)3-C-CH2-CH3

2,3- đimetybutan

Vậy C6H14 có 5 đồng phân cấu tạo.

Câu 3. Công thức phân tử của toluen là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Xem đáp án
Đáp án B

Đặt CTPT X là CnH2n-6

3nX = nH2O - nCO2 = 0,35 – 0,2 = 0,15 mol ⇒ nX = 0,05 mol

⇒ 0,05n = 0,35 ⇒ n = 7 ⇒ CTPT C7H8

Câu 6. Số đồng phân ankin có công thức phân tử C5H8 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân của ankin ứng với công thức phân tử C5H8

CH≡C–CH2–CH2–CH3;

CH3–C≡C–CH2–CH3;

CH≡C–CH(CH3)–CH3

Câu 7. Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân của C5H8

CH≡C−CH2−CH2−CH3

CH3−C≡C−CH2−CH3

CH≡C−CH(CH3)−CH3

=> Có 3 đồng phân

Câu 8. Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2; CH3−CH2−CH=C(CH3)2; CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Xem đáp án
Đáp án C

Các chất có đồng phân hình học là

CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH.

............................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn C8H10 có bao nhiêu đồng phân. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập học tập miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 9.346
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm