Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học

 Đồng phân hình học là gì?

Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến chất có đồng phân hình học, cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, câu hỏi bài tập liên quan đến đồng phân hình học. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây. 

Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-clo-but-1-en.

C. 2,3-điclobut-2-en.

D. 2,3-đimetylpent-2-en.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Chất có đồng phân hình học là: 2,3-điclobut-2-en

CH3-CCl=CCl-CH3

Đồng phân hình học

Đồng phân hình học là đồng phân xuất hiện do sự khác nhau về vị trí của nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong không gian đối với liên kết đôi C=C.

Điều kiện để anken có đồng phân hình học là: Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau.

Điều kiện để có đồng phân hình học

+) Trong cấu tạo phân tử phải có 1 liên kết đôi.

+) 2 nhóm thế liên kết với cùng 1 C của nối đôi phải khác nhau.

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (1); CH3CH=CHCl (2); CH3CH=C(CH3)2 (3); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(4); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (5)

A. (1), (4), (5).

B. (2), (4), (5).

C. (3, (4).

D. (2), (3), (4), (5).

Xem đáp án
Đáp án B

Những chất có đồng phân cis – trans là:

CH3CH=CHCl (2); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (4); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (5)

Câu 2. Chất nào sau đây có đồng phân hình học

A. CH2=CH–CH2–CH3

B. CH3–CH–C(CH3)2

C. CH3–CH = CH–CH=CH2

D. CH2=CH–CH=CH2

Xem đáp án
Đáp án C

Chất có đồng phân hình học là: CH3–CH=CH–CH = CH2

Câu 3. Ankađien nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH-CH=CH2.

B. CH2=C=CH-CH2.

C. CH3-CH=CH-CH=CH2.

D. CH2=C(CH3)-CH=CH2.

Xem đáp án
Đáp án C

Ankađien có đồng phân hình học là CH3-CH=CH-CH=CH2 (có ở 1 nối đôi giữa)

Câu 4. Hợp chất hexa-2,4-đien có bao nhiêu đồng phân hình học?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án A

Hexa-2,4-đien: CH3-CH=CH-CH=CH-CH3

Cả 2 nối đôi đều có đồng phân hình học và cấu tạo phân tử đối xứng => có 3 đồng phân là cis-cis; trans-trans và cis-trans

Câu 5. Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken?

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 7.

Xem đáp án
Đáp án A

Số đồng phân anken bao gồm đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học

Các đồng phân cấu tạo mạch hở của C5H10 là:

CH2=CH-CH2-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2-CH3 (có đphh)

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

=> C5H10 có 6 đồng phân anken

------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 7.601
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm