Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là nội dung trọng tâm kiến thức Bài 4 hóa 11. Hy vọng giúp các bạn học sinh nắm được nội dung bài học, cũng như là tài liệu hữu ích dành tặng quý thầy cô trong quá trình soạn bài 4 hóa 11. Mời các bạn tham khảo.

I. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa

Thí nghiệm: Na2SO4 + BaCl2

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng

Giải thích: Do Na2SO4 và BaCl2 phản ứng tạo ra BaSO4 kết tủa màu trắng

Phương trình phản ứng:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl (1)

Nhận xét: Nhận thấy Na2SO4 và BaCl2 đều là những chất điện li mạnh nên phân li tạo thành 4 ion trong dung dịch. Trong đó kết hợp của ion Ba2+ và SO42- tạo kết tủa trắng BaSO

Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có các ion kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực chất phản ứng trong dung dịch là:

Ba2+ + SO42- → BaSO4 (2)

Phương trình (2) được gọi là phương trình ion rút gọn của phản ứng (1).

Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu

a) Phản ứng tạo thành nước

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Giải thích: NaOH và HCl đều dễ tan và phân li mạnh trong nước:

NaOH → Na+ + OH-

HCl → H+ + Cl

Các ion OH−trong dung dịch làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Khi cho dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl sẽ phản ứng với các ion OH− của NaOH tạo thành chất điện li rất yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O

Khi màu của dung dịch trong cốc mất, đó là lúc các ion H+ của HCl đã phản ứng hết với các ion OH của NaOH.

Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì tạo thành chất điện li rất yếu là H2O. Mg(OH)2 ít tan trong nước, nhưng dễ dàng tan trong dung dịch axit mạnh:

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O

b) Phản ứng tạo thành axit yếu

Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo thành:

HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl

Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ tan và phân li mạnh:

HCl → H+ + Cl-

CH3COONa → Na+ + CH3COO-

Trong dung dịch, các ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- tạo thành chất điện li yếu là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

H+ + CH3COO- → CH3COOH

3. Phản ứng tạo thành chất khí

Thí nghiệm:

Phương trình ion rút gọn:

2H+ + CO32- → CO2 ↑ + H2O

Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra vì vừa tạo thành chất điện li rất yếu là H2O, vừa tạo ra chất khí CO2 tách khỏi môi trường phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat ít tan trong nước nhưng tan dễ dàng trong các dung dịch axit.

Đá vôi (CaCO3) tan rất dễ trong dung dịch HCl:

Phương trình ion thu gọn

CaCO3 + 2H+ → Ca2++ CO2 + H2O

II. Kết luận

1. Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

chất kết tủa.

chất điện li yếu.

chất khí.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.750
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm