Giải bài tập hóa 11 Bài 42: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

VnDoc mời thầy cô và các bạn học sinh 11 tham khảo tài liệu Giải bài tập hóa 11 Bài 42: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ nắm chắc nội dung bài học một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô cùng các bạn tham khảo.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 195 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1 trang 195 SGK Hóa 11

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Đáp án hướng dẫn giải 

Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 2 trang 195 SGK Hóa 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Đáp án hướng dẫn giải

Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 3 trang 195 SGK Hóa 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu xảy ra) giữa ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Đáp án hướng dẫn giải

Ancol etylic (C2H5OH) không phản ứng với ba chất trên.

Phương trình phản ứng của phenol (C6H5OH):

Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 4 trang 195 SGK Hóa 11

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro.

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Đáp án hướng dẫn giải

a) Đ Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Đ Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Đ Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro.

d) Đ Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Đ Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) S Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) S Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Bài 5 trang 195 SGK Hóa 11

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) CH4 \overset{1500^{\circ }C }{\rightarrow}C2H2 \xrightarrow[Pd, t^{\circ } ]{+H_{2} }C2H4 \xrightarrow[H^{+} , t^{\circ } ]{+H_{2}O } C2H5OH \xrightarrow[men ]{+O_{2} } CH3COOH

b) C6H6 \overset{Br_{2} /Fe}{\rightarrow} C6H5Br \overset{NaOH}{\rightarrow} C6H5ONa \overset{CO_{2} /H_{2} O}{\rightarrow} C6H5OH \overset{Br_{2} }{\rightarrow} Br3C6H2OH

Đáp án hướng dẫn giải

Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 6 trang 195 SGK Hóa 11

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Đáp án hướng dẫn giải 

Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 7 trang 195 SGK Hóa 11

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Đáp án hướng dẫn giải

 Đáp án A

Trong các chất trên thì phenol có nhiệt độ sôi cao nhất.

-------------------------------------

Để hoàn thành tốt các dạng bài tập trong sách giáo khoa hóa 11 trang 195 các bạn học sinh cần nắm chắc nội dung lý thuyết bài dẫn xuất halogen cũng như bài ancol, phenol từ đó mới có thể áp dụng trả lời các dạng bài tập câu hỏi trong sách giáo khoa từ bài 1 đến bài số 7. Chúc các bạn học tập tốt.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập trang 195 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 4.144
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa học lớp 11

Xem thêm