Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng. Đây là tài liệu tham khảo hay gồm lời giải chi tiết và chính xác cho các bài tập được nêu trong SGK Hóa học lớp 11 trang 86. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có nội dung tóm tắt lý thuyết cơ bản của bài, đi kèm là lời giải của 6 bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11 bài Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

1. Cacbon

 • Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử: C0 + 2CuO →t0 2Cu + CO2+4
 • Cacbon thể hiện tính oxi hóa: 3C0 + 4Al →t0 Al4-4C3

2. Oxit (CO, CO2)

a) CO

 • Là oxit trung tính (không tạo muối)
 • Có tính khử mạnh: 4CO+2 + Fe3O4 →t0 3Fe + 4CO2+4

b) CO

 • Là oxit axit
 • Có tính oxi hóa: CO2+4 + 2Mg →t0 C0 + 2MgO

3. H2CO3

 • H2CO3 không bền, phân hủy thành CO2 và H2O
 • H2CO3 là axit yếu, trong dung dịch phân li hai nấc

4. Muối cacbonat

 • Muối cacbonat của kim loại kiềm dễ tan trong nước và bền với nhiệt. Các muối cacbonat khác ít tan và dễ bị nhiệt phân:

CaCO3 →t0 CaO + CO2

 • Muối hidrocacbonat dễ tan và ít bị nhiệt phân:

Ca(HCO3)2 →t0 CaCO3 + CO2 + H2O

5. Silic

 • Silic thể hiện tính khử: Si + 2F2 →t0 SiF4
 • Silic thể hiện tính oxi hóa: Si + 2Mg → Mg2Si

6. SiO2

 • Tan được trong kiềm nóng chảy: SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O
 • Tác dụng với dung dịch axit HF: SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O

7. Axit silixic

 • H2SiO3 là axit ở dạng rắn, ít tan trong nước.
 • H2SiO3 là axit rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonic

8. Muối silicat

 • Muối silicat của kim loại kiềm dễ tan trong nước.
 • Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3, K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng, dùng để sản xuất xi măng chịu axit, chất kết dính trong xây dựng....

Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1. Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit

Trả lời:

 • Giống: Đều là oxit axit, và đều có tính oxi hóa
 • Khác:

CO2

SiO2

- Ở thể khí trong điều kiện thường

- Tan trong nước

- Không tác dụng với HF

- Ở thể rắn trong điều kiện thường

- Không tan trong nước

- Tác dụng được với HF

Bài 2. Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây?

a) C và CO
b) CO2 và NaOH
c) K2CO3 và SiOg2
d) H2CO3 và Na2SiO3
e) CO và CaO
g) CO2 và Mg
h) SiO2 và HCl
i) Si và NaOH

Trả lời: Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a, c, h.

Bài 3. Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

Trả lời: Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2 → Na2CO3 → NaOH → Na2SiO3 → H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C → CO2; C + O2 →t0 CO2

CO2 → Na2CO3; CO2 + 2NaOH → Na2CO3↓ + H2O

Na2CO3 → NaOH; Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3; SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 → H2SiO3; Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl

Bài 4. Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

A: 3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3
B: 3,81 g Na2CO3 và 2,67 g K2CO3
C: 3,02 g Na2CO3 và 2,25 g K2CO3
D: 4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

Trả lời: Chọn A

Bài 5. Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X.

Trả lời:

Pthh: 2CO + O2 →t0 2CO2 (1)
x mol x/2 mol x mol

2H2 + O2 →t0 2H2O (2)
y mol y/2 mol y mol

Số mol oxi: Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11 = 0,4 (mol)

Theo đầu bài ta có: x + y = 0,8 và 28x + 2,0y = 6,8

Tính ra: x = 0,2; y = 0,6

Phần trăm thể tích bằng phần trăm số mol: 75,0% H2 và 25,0% CO

Phần trăm khối lượng khí hidro: Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11 x 100% = 17,6%

Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4%

Bài 6. Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K2O.PbO.6SiO2. Tính khối lượng K2CO3, PbCO3 và SiO2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%.

Trả lời: Khối lượng 1 mol phân tử thủy tinh K2O.PbO.6SiO2 là 677g

mK2CO3 = Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11 x 138 = 1,38 (tấn)

mPbCO3 = Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11 x 267 = 2,67 (tấn)

mSiO2 = Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11 x 6 x 60,0 = 3,6 (tấn)

Để nấu được 6,77 tấn thủy tinh trên cần dùng 13,8 tấn K2CO3, 2,67 tấn PbCO3 và 3,6 tấn SiO2

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giải bài tập Hóa học lớp 11

  Xem thêm