Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon

Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon

Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon. Tài liệu gồm lời giải chi tiết và chính xác cho các câu hỏi được nêu trong SGK trang 75. Qua đây các bạn sẽ có thêm cho mình kiến thức cũng như kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có tóm tắt lý thuyết bài hợp chất của cacbon, lời giải của 6 bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11 bài hợp chất của cacbon. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được tính chất hóa học của cacbon, cacbon khi tác dụng với axit... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Hợp chất của Cacbon

1. CO là chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, bền với nhiệt và rất độc.

CO có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, oxit kim loại...)

2. CO2 là chất khí, không màu nặng hơn không khí, ít tan trong nước. Làm lạnh đột ngột ở -760C, khí CO2 hóa thành khối rắn gọi là "nước đá khô". Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa.

CO2 là oxit axit, có tính oxi hóa yếu (tác dụng với Mg, C)

3. Muối cacbonat không tan, hidrocacbonat bị nhiệt phân: Tác dụng với dung dịch axit.

Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1. Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO? Viết các phương trình hóa học?

Trả lời

  • Khí CO2 phản ứng với nước vôi trong, hơi nước bị giữ lại khi qua CaCl2 khan, còn CO thì không. Do đó, hỗn hợp khí qua nước vôi trong rồi qua bình đựng CaCl2 khan thì thu được CO.
  • Ngoài ra, có thể dùng hóa chất khác nếu CO không có phản ứng với chất đó và chất đó giữ lại CO2, hơi nước.

Bài 2. Có ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng chất khí. Viết các phương trình hóa học.

Trả lời: Có thể thực hiện như sau

  • Cho hai giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch Ca(OH)2 ta thu được dung dịch A có màu hồng.
  • Dẫn ba chất khí đó lần lượt vào ba ống nghiệm riêng biệt.
  • Nhỏ vài giọt dung dịch A vào trong ba ống nghiệm đựng CO, HCl, SO2
  • Nếu có kết tủa trắng và dung dịch mất màu, đó là ống nghiệm đựng SO2.
  • Nếu dung dịch A mất màu, đó là ống nghiệm đựng HCl.
  • Nếu màu dung dịch không thay đổi, đó là ống nghiệm đựng CO.
  • Ngoài ra có thể sử dụng các thuốc thử khác vẫn có thể nhận biết được từng lọ đựng khí.

Bài 3. Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.
B. Phản ứng tỏa nhiệt.
C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.
D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.

Trả lời: A là đáp án đúng

Bài 4.

a) Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

b) Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Trả lời

a) Ta có: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

=> Tổng hệ số là 4 => Chọn A

b) Ta có: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

=> Tổng hệ số là 4 => Chọn A

Bài 5. Cho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.

Trả lời

nCO2 = 0,224/22,4 = 0,01 (mol); nKOH = 0,1 x 0,2 = 0,02 (mol)

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

nKOH/nCO2 = 0,02/0,01 = 2

Trong dung dịch sau phản ứng chỉ có K2CO3:

mK2CO3 = 0,01. 138 = 1,38 (g)

Bài 6. Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Trả lời:

CaCO3 →t0 CaO + CO2

nCO2 = nCaCO3 = 52,65/100,0 = 0,5265 (mol)

Vì phản ứng trên có h = 95% nên nCO2 thực tế thu được:

nCO2 = 00,5265 x 95/100 = 0,5 (mol)

Ta có: nNaOH = 0,5 x 1,8 = 0,9 (mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2: 1 < nNaOH/nCO2 = 0,9/0,5 < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
a 2a a

NaOH + CO2 → NaHCO3
b b b

Ta có hệ 2 phương trình 2 ẩn là:

a + b = 0,5 và 2a + b = 0,9

=> a = 0,4 (mol) và b = 0,1 (mol)

Từ đó tính ra được khối lượng NaHCO3 là 8,4g và khối lượng của Na2CO3 là 42,4g

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.334
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa học lớp 11

Xem thêm