Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Hóa 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Giải Hóa 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ tổng hợp câu hỏi và đáp án cho các câu hỏi trong SGK Hóa học 9 trang 108, giúp các em nắm được các dạng bài được học, dễ dàng trả lời câu hỏi trong SGK Hóa 9, từ đó nâng cao kỹ năng giải Hóa 9. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

A. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng...

2. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2...)

3. Phân loại hợp chất hữu cơ

Các hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại chính là hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hiđro.

Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài hai nguyên tố là cacbon và hiđro còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo..

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

Hóa học hữu cơ có các phân ngành như hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên...

Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

B. Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9

Bài 1 trang 108 sgk Hóa 9

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí)

b) Màu sắc

c) Độ tan trong nước

d) Thành phần nguyên tố.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

Chọn D. Thành phần nguyên tố.

Bài 2 trang 108 sgk Hóa 9

Chọn câu đúng trong các câu sau

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

Đáp án đúng là c Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

Bài 3 trang 108 sgk Hóa 9

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

Cách 1. Phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Cách 2. Tính phần trăm %mC

%mC (CH4) = 75%

%mC (CH3Cl) = 23,7%

%mC (CH2Cl2) = 14,1%

%mC (CHCl3) = 9,26%

-------> CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Bài 4 trang 108 sgk Hóa 9

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g

MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%.

Bài 5 trang 108 sgk Hóa 9

Hãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau:

HỢP CHẤT HỮU CƠHỢP CHẤT VÔ CƠ
HidrocabonDẫn xuất của hidrocacbon

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập

Bài 5 trang 108 sgk Hóa 9

>> Mời các bạn tham khảo thêm giải Hóa 9 bài tiếp theo tại: Giải Hóa 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

C. Bài tập trắc nghiệm Hóa 9 bài 34

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau:

A. Cơ thể động thực vật có cấu tạo từ những chất vô cơ.

B. Sự phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ nhằm mục đích dễ cho việc nghiên cứu hóa học.

C. Các hợp chất hữu cơ luôn luôn có thành phần cấu tạo gồm C, H, O.

D. Ngày nay CO, CO2 và các muối cacbonat đã được coi là hợp chất hữu cơ.

Câu 2. A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14. Đốt cháy A thu được sản phẩm chỉ có CO2. Đốt cháy 1,4g B thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của A và B lần lượt là:

A. CO2 và C2H6

B. CO và C2H4

C. C2H4 và CO

D. CO và CH4

Câu 3. Hợp chất hữu cơ

A. là tất cả các hợp chất của cacbon.

B. là các chất khi cháy hay dưới tác dụng của nhiệt độ đều tạo ra khí cacbonic.

C. là các hợp chất khi phân hủy tạo ra khí cacbonic và nước.

D. là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat kim loại).

Câu 4. Biết 0,1 mol hiđrocacbon X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch clo 1M. Vậy X là chất nào sau đây?

A. CH4

B. C6H6

C. C2H4

D. C2H2

Câu 5. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Chỉ có những hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ.

B. Các hợp chất có trong tự nhiên là hợp chất hữu cơ.

C. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống là các hợp chất hữu cơ.

D. Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống.

Câu 6: Dựa vào dữ kiện nào sau đây để nói về một chất là vô cơ hay hữu cơ?

A. Trạng thái ( rắn, lỏng, khí)

B. Độ tan trong nước

C. Màu sắc

D. Thành phần nguyên tố

Câu 7: Xác định số công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A (gồm C, H và có thể có O), biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 29?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

>> Để giúp bạn đọc củng cố kiến thức cũng như rèn luyện các kĩ năng thao tác giải bài tập, VnDoc đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan kèm đáp án tại:

D. Giải sách bài tập Hóa 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 9 bài 34, để củng cố nâng cao kiến thức nội dung bài học Hóa 9 bài 34, cũng như rèn luyện các thao tác kĩ năng làm bài tập. Các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các câu hỏi bài tập sách bài tập. Để hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập, cũng như làm bài tập. VnDoc đã hướng dẫn các ban học sinh giải các dạng bài tập trong Sách bài tập Hóa 9 bài 34 tại:

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Ngoài Giải Hóa 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ tới các bạn, mời các bạn học sinh tham khảo thêm tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa học 9

    Xem thêm