Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Hóa 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Giải Hóa 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong SGK Hóa 9 bài 17. Tài liệu giúp các em nắm vững kiến thức được học trong bài và luyện giải Hóa 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt lý thuyết Hóa 9 bài 17

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?

Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.

Dãy hoạt động của một số kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

2. Dãy hoạt động hóa học có ý nghĩa như thế nào?

Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:

a) Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.

b) Những kim loại đứng trước Mg là những kim loại mạnh (K, Na, Ba,..), tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng H2.

B. Giải bài tập SGK Hóa 9 trang 54

Bài 1 Trang 54 SGK Hóa 9

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe; d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe;

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn; e) Mg, K, Cu, Al, Fe.

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K;

Hướng dẫn giải bài tập

Chỉ có dãy c) gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần.

Bài 2 Trang 54 SGK Hóa 9 

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.

a) Fe; b) Zn; c) Cu; d) Mg.

Hướng dẫn giải bài tập

Dùng kim loại Zn vì có phản ứng:

Zn(r) + CuSO4(dd) → ZnSO4(dd) + Cu(r)

Nếu dùng Zn dư, Cu tạo thành không tan được tách ra khỏi dung dịch và ta thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết

Bài 3 Trang 54 SGK Hóa 9

Viết các phương trình hoá học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

Hướng dẫn giải bài tập

a) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Cu + O2 → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Mg + 2НСl → MgCl2 + H2

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

Bài 4 Trang 54 SGK Hóa 9

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết các phương trình hoá học, nếu có.

Hướng dẫn giải bài tập

a) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần:

CuCl2 (dd) + Zn(r) → ZnCl2(dd) + Cu(r)

b) Hiện tượng, phương trình hóa học

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Khi cho dây đồng vào dung dịch AgNO3 thấy có kim loại màu xám bám ngoài dây đồng. Dung dịch ban đầu không màu chuyển dần sang màu xanh

c) Không có hiện tượng xảy ra và không có phản ứng.

Vì Zn đứng sau Mg trong dãy hoạt động kim loại

d) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

2Al (r) + 3CuCl2 (dd) → 2AlCl3 + Cu (r)

Xanh đỏ

Bài 5 Trang 54 SGK Hóa 9

Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

Hướng dẫn giải bài tập

Số mol H2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol.

a) Khi cho hỗn hợp (Zn, Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng, chỉ có Zn phản ứng:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Н2

Phản ứng: 0,1 ← 0,1 (mol)

b) Chất rắn còn lại là Cu, mCu = 10,5 – 0,1 x 65 = 4 gam.

>> Bài tiếp theo tại: Giải Hóa 9 Bài 18: Nhôm

C. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 17

Câu 1. Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

A. Na, Al, Cu, Zn

B. Cu, Al, Zn, Na

C. Na, Al, Zn, Cu

D. Cu, Zn, Al, Na

Câu 2. Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ hoạt động hóa học

A. K, Ag, Fe, Zn

B. Ag, Fe, K, Zn

C. K, Zn, Fe, Ag

D. Ag, Fe, Zn, K

Câu 3. Kim loại nào dưới đây hoạt động mạnh nhất

A. Na

B. Fe

C. Al

D. Zn

Câu 4. Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, K

B. Na, K, Li

C. Na, Li, Mg

D. Na, li, Fe

Câu 5. Dung dịch ZnCl2 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ được CuCl2 khỏi dung dịch muối ZnCl2

A. Fe

B. Zn

C. AgNO3

D. NaOH

Câu 6. Thí nghiệm nào sau đây không được dùng để so sánh mức độ hoạt động hóa học của các kim loại?

A. Cho kim loại tác dụng với axit

B. Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối

C. Cho kim loại tác dụng với nước

D. Cho kim loại tác dụng với oxi

Câu 7. Để sắp xếp thứ tự hoạt động hóa học của Na, Fe và Cu, không cần làm thí nghiệm nào sau đây?

A. Cho kim loại phản ứng với nước

B. Cho kim loại phản ứng với dung dịch HCl

C. Cho kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4 và Fe2(SO4)3

D. Cho kim loại phản ứng với dung dịch NaOH

Câu 8. Kim loại nào không thể đẩy được kim loại Cu ra khỏi dung dịch muối?

A. K

B. Al

C. Zn

D. Fe

Để xem toàn bộ nội dung câu hỏi trắc nghiệm, cũng như đáp án mời các bạn tham khảo tại: Trắc nghiệm hóa học 9 bài 17

D. Giải sách bài tập hóa 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 9 bài 17, để nâng cao củng cố cũng như vận dụng tốt kiến thức lý thuyết hóa 9 bài 17. Các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các dạng câu hỏi bài tập, sách bài tập hóa 9 bài 17. Để giúp các bạn nắm chắc các phương pháp giải bài tập. Cũng như được vận dụng thuần thục, các thao tác giải bài tập với các dạng bài tập khác nhau.

VnDoc đã biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải bài tập SBT hóa 9 bài 17. Mời các bạn tham khảo và xem hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách bài tập Hóa 9 bài 17 tại:

...........................

Ngoài Giải Hóa 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại, mời các bạn tham khảo thêm Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 trên VnDoc để học tốt môn Hóa 9 hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
36
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa học 9

    Xem thêm