Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Hóa 9 bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối

Giải Hóa 9 bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu, nội dung bài thực hành hóa 9 bài 14. Gửi tới bạn đọc đầy đủ chi tiết nội dung hướng dẫn làm bài đến các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Hóa học lớp 9 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình. Mời các bạn tải và tham khảo

A. Nội dung thí nghiệm

1. Tính chất hóa học của bazơ.

Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

Giải thích: NaOH tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo ra kết tủa Fe(OH)3 nâu đỏ.

Phương trình: 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + NaCl.

Kết luận: Bazơ kiềm tác dụng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hiđroxit tác dụng với axit.

Hiện tượng: Kết tủa tan.

Giải thích: Kết tủa tan là do HCl tác dụng với Cu(OH)2 tạo dd trong suốt màu xanh lam.

Phương trình: Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

Kết luận: Bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước.

2. Tính chất hóa học của muối.

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại.

Hiện tượng: Trên đinh sắt xuất hiện lớp chất rắn màu đỏ.

Giải thích: Fe đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối CuSO4. Cu bám vào trên bề mặt đinh sắt.

Phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Kết luận: Kim loại tác dụng với muối tạo muối mới và giải phóng kim loại.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng không tan.

Giải thích: BaCl2 tác dụng với Na2SO4 tạo ra BaSO4 màu trắng không tan.

Phương trình: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl.

Kết luận: Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích: BaCl2 tác dụng với H2SO4 tạo ra kết tủa trắng BaSO4.

Phương trình: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl.

Kết luận: Muối tác dụng với axit tạo muối mới và axit mới.

Mời các bạn tham khảo thêm giải hóa 9 bài tiếp theo tại: Giải Hóa 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các hợp chất vô cơ

B. Bản tường trình bài thực hành hóa 9 bài 14  

Họ và tên: ............................................................................... Lớp .........................................

Bài thực hành 1 tính chất nóng chảy của chất và tách chất từ hỗn hợp

Phần I. Phần đánh giá

Nhận xétĐiểm

Thao tác TN

(3đ)

Kết quả TN

(2đ)

Nội dung tường trình (3đ)

Chuẩn bị dụng cụ, vệ sinh

(2đ)

Tổng số

(10 đ)

Phần II. Phần thực hành

1. Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối

Tiến hành thí nghiệm:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hiện tượng, giải thích:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Phương trình hóa học:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit

Tiến hành thí nghiệm:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hiện tượng, giải thích:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Phương trình hóa học:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại

Tiến hành thí nghiệm:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hiện tượng, giải thích:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Phương trình hóa học:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

Tiến hành thí nghiệm:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hiện tượng, giải thích:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Phương trình hóa học:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5. Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit

Tiến hành thí nghiệm:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hiện tượng, giải thích:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Phương trình hóa học:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Lưu ý

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc chi tiết nội dung Bản tường trình hóa học 9 bài 14. Nội dung bài thực hành hóa học 9 bài 14 gồm 5 thí nghiệm:

Để có thể hoàn thành tốt bài thực hành thí nghiệm trên lớp một cách tốt nhất, cũng như biết cách viết báo cáo sau khi thực hành một cách chính xác bạn đọc cần:

Nắm được các nội quy của phòng thí nghiệm, cũng như cách sử dụng, dụng cụ thí nghiệm hóa chất, tránh gây đổ vỡ, mất an toàn. Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

............................

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan.

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Giải Hóa 9 bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa học 9

    Xem thêm