Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic

VnDoc xin giới thiệu bài Giải bài tập trang 143 sách giáo khoa Hóa 9: Axit axetic sẽ giúp các bạn biết cách giải bài tập một cách dễ hiểu, rõ ràng. Với lời giải bài tập hóa 9 bài 45 axit axetic này, các bạn còn có thể ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

I. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Axit axetic

1. Tính chất vật lí

Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

2. Cấu tạo phân tử.

Chính nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.

3. Tính chất hóa học

Axit axetic là một axit yếu, yêu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3. Axit axetic cũng có đầy đủ tính chất của một axit.

- Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.

- Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH -> H2O + CH3COONa (Natri axetat)

CH3COOH + CaO -> H2O + (CH3COO)2Ca .

- Tác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2:

2CH3COOH + 2Na - > 2CH3COONa + H2

- Tác dụng với muối của axit yếu hơn.

2CH3COOH + CaCO3 -> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

- Tác dụng với rượu tạo ra este và nước

CH3COOH + HO-C2H5 Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9CH3COOC2H5 + H2O.

4. Ứng dụng.

Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo...

5. Điều chế.

- Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10

2C4H10 + 3O2 Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 94CH3COOH + 2H2O

- Để sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

CH3CH2OH + O2 Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9 CH3COOH + 2H2O.

Chú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –COOH, có công thức chung CnH2n+1COOH gọi là axitcacboxylic no đơn chức cũng có tính chất tương tự axit axetic.

II. Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9

Bài 1. Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống

a) Axit axetic là chất... không màu, vị....tan....trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế .....

c) Giấm ăn là dung dịch..... từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách ...... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được.....

Hướng dẫn giải

a) Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

Bài 2: Trong các chất sau đây

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9

chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO?

Hướng dẫn giải

Chất tác dụng với Na là a, b, c, d

Chất tác dụng với NaOH là b, d

Chất tác dụng với Mg là b, d

Bài 3: Axit axetic có tính axit vì trong phân tử

a) Có 2 nguyên tử

b) Có nhóm -OH

c) Có nhóm -OH và =C=O

d) có nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhốm O=C-OH

Hướng dẫn giải. Câu d đúng vì trong phân tử axit axetic có nhóm -COOH

Bài 4: Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích.

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải: Chất có tính axit là a vì trong phân tử có nhóm -COOH

Bài 5. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe?

Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có:

Hướng dẫn giải

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe

2CH3COOH + ZnO -> (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH -> CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + Fe -> (CH3COO)2Fe + H2.

Bài 6. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ:

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Hướng dẫn giải.

a) CH3 – CH2OH + H2SO4 đặc -> 2CH3COOH + Na2SO4.

b) CH3 – CH2OH + O2 Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9 CH3COOH + H2O

Bài 7. Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3 –COOC2H5.

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Hướng dẫn giải.

Số mol CH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; số mol C2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

CH3COOH + C2H5OH Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9 CH3 –COOC2H5 + H2O.
(etylaxetat)

b) Theo phương trình phản ứng, vì lượng C2H5OH dư nên lượng CH3 –COOC2H5 theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH. Theo phản ứng số mol của CH3COOH là 1 mol.

Khối lượng CH3COOH theo lí thuyết = 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy hiệu suất của phản ứng là: H% = (55/88).100% = 62,5%.

Bài 8. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Hướng dẫn giải.

Ta có phương trình phản ứng:

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH và NaOH lần lượt là m và m' gam.

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9

Giải ra ta được m = m'.

Thay vào (1) ta tính được a = 15. Vậy dung dịch CH3COOH có nồng độ a = 15%.

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic. Trên đây VnDoc đã hướng dẫn cách giải bài tập giúp các bạn nhớ và củng cố lại các kiến thức trọng tâm của bài học. Mời các bạn tham khảo lời giải bài tập hóa 9 bài 45 axit axetic để hoàn thiện bài tập của mình dễ dàng hơn và biết cách vận dụng vào các bài tập liên quan. Chúc các bạn học tốt

.............................................

Ngoài Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
4 4.021
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm