Hóa học 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Hóa học 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại được VnDoc biên soạn là nội dung trọng tâm lý thuyết hóa 9 bài 17, giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm được kiến thức của bài 17 Hóa 9, từ đó giải bài tập trong sách giáo khoa.

Tài liệu còn rất hữu ích đối với quý thầy cô trong quá trình soạn giảng của mình. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt nội dung kiến thức Hóa 9 Bài 17

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

- Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.

- Dãy hoạt động của một số kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Kim loại mạnh

Tan trong nước

Kim loại trung bình

Không tan trong nước

Kim loại yếu

Không tan trong nước

Chú ý: Để có thể dễ dàng ghi nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại thì các em có thể nhớ theo mẹo sau:

Khi (K) Bà (Ba) Con (Ca) Nào (Na) Mua (Mg) Áo (Al) Giáp (Zn) Sắt (Fe) Nên Sang (Sn) Phố (Pb) Hỏi (H) Cửa (Cu) Hàng (Hg) Á (Ag) Phi Âu (Au)

2. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại

a) Mức độ hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải

=> K là kim loại hoạt động mạnh nhất và Au là kim loại hoạt động kém nhất.

b) Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O → NaOH + H2

Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

c) Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng,…) tạo ra H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + 2HCl → không phản ứng (vì Cu đứng sau H)

d) Kim loại không tan trong nước (từ Mg trở về sau) đẩy được kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khí cho Na vào dung dịch CuCl2 thì:

+ Na phản ứng với nước trước: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

+ Sau đó xảy ra phản ứng: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

>> Mời các bạn tham khảo thêm nội dung lý thuyết hóa 9 bài tiếp theo tại: Hóa học 9 Bài 18: Nhôm

B. Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 bài 17

Câu 1. Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

A. Na, Al, Cu, Zn

B. Cu, Al, Zn, Na

C. Na, Al, Zn, Cu

D. Cu, Zn, Al, Na

Câu 2. Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ hoạt động hóa học

A. K, Ag, Fe, Zn

B. Ag, Fe, K, Zn

C. K, Zn, Fe, Ag

D. Ag, Fe, Zn, K

Câu 3. Kim loại nào dưới đây hoạt động mạnh nhất

A. Na

B. Fe

C. Al

D. Zn

Câu 4. Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, K

B. Na, K, Li

C. Na, Li, Mg

D. Na, li, Fe

Câu 5. Dung dịch ZnCl2 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ được CuCl2 khỏi dung dịch muối ZnCl2

A. Fe

B. Zn

C. AgNO3

D. NaOH

Nhằm nâng cao củng cố kiến thức sau bài học cho các bạn học sinh, VnDoc đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 Bài 17 chi tiết đầy đủ tại: Trắc nghiệm hóa học 9 bài 17

C. Giải bài tập Hóa 9 bài 17

Để củng cố nâng cao kiến thức bài học cũng như rèn luyện các thao tác kĩ năng làm bài tập. Các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các câu hỏi bài tập sách bài tập. Để hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập. VnDoc đã hướng dẫn các ban học sinh giải các dạng bài tập trong Sách giáo khoa. Để xem hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khóa Hóa học 9 bài 17 trang 54 tại:Giải Hóa 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

.............

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Hóa học 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.389
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Hóa học 9

    Xem thêm