Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

Lý thuyết Hóa học 9 bài 37: Etilen

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Hóa học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Là chất khí, không màu, không mùi.

- Tan rất ít trong nước.

{{M}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}}}=28\approx {{M}_{kk}}

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Công thức thu gọn: CH2 = CH2

Trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.

Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

Những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi như etilen gọi là anken, có công thức chung CnH2n với n > 2.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

CTCT:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

1. Tác dụng với dung dịch Br2

- Ở phản ứng này, một liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và phân tử etilen kết hợp thêm một phân tử brom.

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

PTHH: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

+ Dung dịch Br2 ban đầu có màu vàng nâu. Sục khí etilen vào dung dịch => dung dịch mất màu

- Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng vởi một số chất khác như: H2, Cl2, HCl...

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

2. Phản ứng cháy

{{C}_{2}}{{H}_{4}}+3{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

Tổng quát: {{C}_{n}}{{H}_{2n}}+\frac{3n}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O

* Đốt cháy anken cho {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}

3. Phản ứng trùng hợp

Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, liên kết kém bền trong phân tử etilen bị đứt ra làm cho các phân tử etilen kết hợp với nhau, tạo thành chất có phân tử lượng rất lớn gọi là polietilen. Phản ứng đó gọi là phản ứng trùng hợp.

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

IV. ĐIỀU CHẾ

C2H5OH \xrightarrow{{{t}^{o}}} CH2 = CH2 + H2O

V. ỨNG DỤNG

- Etilen dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli(vinyl clorua),...

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

............................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 1.190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Hóa học 9 Xem thêm