Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 1

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Hóa học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT

1. Oxit bazơ

a) Tác dụng với nước

  • Một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là: Na2O, CaO, K2O, BaO tạo ra bazơ tan tương ứng

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

b) Tác dụng với axit

  • Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

c) Tác dụng với oxit axit

  • Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

CaO + CO2 → CaCO3

Na2O + SO2 → Na2SO3

* Những oxit bazơ tác dụng được với nước thì tác dụng được với oxit axit

2. Oxit axit

a) Tác dụng với nước

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

Một số oxit axit tác dụng với nước ở điều kiện thường như: P2O5, SO2, SO3, NO2, CO2,… tạo ra axit tương ứng

Ví dụ: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

CO2 + H2O → H2CO3

SO3 + H2O → H2SO4

b) Tác dụng với dung dịch bazơ

Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓trắng + H2O

c) Tác dụng với oxit bazơ

Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O) tạo thành muối

CO2 + CaO → CaCO3

II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

Oxit được chia thành 4 loại:

  • Oxit bazơ: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

+ Bazơ không tan: CuO, FeO, MgO, Ag2O,…

+ Bazơ tan: Na2O, K2O, BaO, CaO

  • Oxit axit: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5, N2O5

  • Oxit trung tính: Còn được gọi là oxit không tạo muối, là oxit không tác dụng với axit, bazơ, muối.

Ví dụ: N2O, NO, CO,…

  • Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO, Cr2O3,…

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

III. Câu hỏi luyện tập

Để củng cố nâng cao kiến thức, kĩ năng giải bài tập, cũng như rèn luyện các kĩ năng thao tác giải bài tập, VnDoc đã đưa ra bộ câu hỏi trắc nghiệm Online giúp bạn đọc có thể tự luyện tập, đánh giá kiến thức bài học. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

............................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 1. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

 Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập môn Hóa Học miễn phí trên Facebook: Hóa Học không khó . Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 10.495
Sắp xếp theo

Lý thuyết Hóa học 9

Xem thêm