Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

Lý thuyết Hóa học 9 bài 54: Polime

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 54: Polime được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Hóa học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

I. KHÁI NIỆM VỀ POLIME

- Polime là những chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

Ví dụ: polietilen, tinh bột, xenlulozơ,…

- Dựa vào nguồn gốc, polime được chia thành hai loại chính:

+ Polime thiên nhiên (có sẵn trong tự nhiên): tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên...

+ Polime tổng hợp (do con người tổng hợp): cao su buna, poli (vinyl clorua)...

II. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT

1. Cấu tạo

- Gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau

- Mạch thẳng, mạch nhánh và mạng không gian

Ví dụ:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

2. Tính chất vật lí

- Thường là chất rắn, không bay hơi

- Không tan trong nước hoặc các dung môi thông thường. Một số polime tan được trong axeton

- Ở nhiệt độ cao dễ bị phân hủy

III. ỨNG DỤNG

- Polime được ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật dưới các dạng khác nhau, như: chất dẻo, tơ, cao su...

* PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP POLIME

Bước 1: Lập sơ đồ điều chế polime từ chất đã cho: nX=X → (-X-X-)n

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng, ghi nhớ các công thức sau:

+) nmắt xích polime = n . npolime

+) Mpolime = n . Mmắt xích

Bước 3: Tính theo yêu cầu của bài toán.

- Trong nhiều trường hợp, có thể dùng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố để giải nhanh

IV. TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9

Câu 1: Phát biểu đúng nhất là

 A. Polime là chất dễ bay hơi.

 B. Polime là những chất dễ tan trong nước.

 C. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.

 D. Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Đáp án: D

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng?

 A. Phân tử polime được cấu tạo bởi nhiều mắt xích liên kết với nhau.

 B. Tơ là những polime thiên nhiên hay tổng hợp có cấu tạo mạch thẳng và có thể kéo dài thành sợi.

 C. Cao su được phân thành cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

 D. Ưu điểm của cao su là tính đàn hồi, thấm nước, thấm khí.

Đáp án: D

Câu 3: Polime nào sau dây không phải là polime thiên nhiên?

 A. Poli(vinyl clorua).

 B. Xenlulozơ.

 C. Protein.

 D. Tinh bột.

Đáp án: A

Câu 4: Một polime (Y) có cấu tạo mạch như sau:

…. –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 – …

Công thức 1 mắt xích của polime (Y) là

 A. –CH2 –CH2 –CH2 –.

 B. –CH2 -CH2 - CH2 –CH2 –.

 C. –CH2 –.

 D. –CH2 –CH2 –.

Đáp án: D

Câu 5: Mắt xích của PE?

 A. Metan

 B. Aminoaxit

 C. Etilen

 D. Etanol

Đáp án: C

Câu 6: Các loại thực phẩm nào là hợp chất cao phân tử?

 A. Nước uống, đường.

 B. Tinh bột, chất béo.

 C. Axit axetic.

 D. Tinh bột, chất đạm.

Đáp án: D

Câu 7: Dãy nào sau đây đều gồm các chất thuộc loại polime?

 A. Metan, etilen, polietilen

 B. Metan, tinh bột, polietilen

 C. Poli (vinyl clorua), etilen, polietilen

 D. Poli (vinyl clorua), tinh bột, polietilen

Đáp án: D

Câu 8: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

 A. vinyl clorua

 B. acrilonitrin

 C. propilen

 D. vinyl axetat

Đáp án: A

Câu 9: Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Số mắt xích có trong phân tử là

 A. 1200.

 B. 1500.

 C. 2400.

 D. 2500.

Đáp án: A

Câu 10: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

 A. 1,80.

 B. 2,00.

 C. 0,80.

 D. 1,25.

Đáp án: D

............................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 54: Polime. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 1.930
Sắp xếp theo

Lý thuyết Hóa học 9

Xem thêm