Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Hóa học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…)

VD: CH4, C2H2, C6H6, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11

- Hợp chất hữu cơ có ở trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta.

II. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

Ví dụ: C4H10, C2H4, C3H4, C6H6,…

2. Dẫn xuất của hiđrocacbon

- Ngoài C và H, trong phân tử còn có các nguyên tố khác như: O, S, Cl,…

- Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon (dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime…

Ví dụ: C6H5OH, C6H5NH2, C12H22O11, CH3COOH, CH3CHO

III. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ

- Hóa học hữu cơ có nhiều phân ngành như: Hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên.

IV. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

- Trong các hợp chất hữu cơ, C có hóa trị IV, H có hóa trị I, O luôn có hóa trị II.

- Kí hiệu:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Ví dụ:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

- Các phân tử C{{H}_{4}},{{C}_{2}}{{H}_{4}},{{C}_{2}}{{H}_{2}}... là các hiđro cacbon

- Ngoài ra các hợp chất có thêm các nguyên tố khác được gọi là dẫn xuất hiđrocacbon

Ví dụ: Phân tử rượu etylic {{C}_{2}}{{H}_{5}}OH

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

- Mạch cacbon

+ Mạch vòng:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

+ Mạch hở:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

V. CÔNG THỨC CẤU TẠO

* Cách viết CTCT của một hợp chất hữu cơ

Ví dụ: Viết CTCT của HCHC sau: {{C}_{4}}{{H}_{10}}

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

* Giả sử hợp chất hữu cơ có dạng: {{C}_{x}}{{H}_{y}}{{O}_{z}}{{N}_{t}}

\Delta =\frac{2x+2-y+t}{2}= số liên kết π + số vòng.

Ví dụ: {{C}_{4}}{{H}_{8}}

\Delta =\frac{2\cdot 4+2-8}{2}=1

=> Trong phân tử có 1 liên kết π hoặc có một vòng.

............................................

Mời các bạn tham khảo bài tập Hóa học 9: Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 34. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Hóa học 9 Xem thêm