Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Hóa 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Hóa 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ được VnDoc biên soạn tóm tắt trọng tâm lý thuyết hóa 9 bài 34. Đây là bài mở đầu cho chương 4 hidrocacbon nhiên liệu, giúp các bạn học sinh hiểu các khái niệm. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt lý thuyết hóa 9 bài 34

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng...

2. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2...)

3. Phân loại hợp chất hữu cơ

Các hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại chính là hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hiđro.

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8,....

Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài hai nguyên tố là cacbon và hiđro còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo..

Ví dụ: C2H5OH, C4H9Cl, .....

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

Hóa học hữu cơ có các phân ngành như hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên...

Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

B. Giải bài tập Hóa 9 bài 34

VnDoc hướng dẫn các bạn học sinh giải bài tập sách giáo khoa Hóa 9 bài 34 tại: Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

C. Bài tập mở rộng nâng cao.

Bài 1: Có những chất: giấy, muối ăn, cồn, đường ăn, nến (parafin), giấm ăn.

a) Hãy cho biết chất nào chất hữu cơ? Chất nào là chất vô cơ?

b) Dựa vào dữ kiện nào để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

Hướng dẫn giải bài tập

a) Đun nóng, hoặc đốt cháy chất nào dễ bị phân hủy hoặc cháy sinh ra khí CO2 và H2O là chất hữu cơ: giấy, muối ăn, cồn, đường ăn, nến (parafin), giấm ăn. Chất vô cơ là NaCl.

b) Dựa vào thành phần nguyên tố để phân biệt một chất là vô cơ hay hữu cơ. Các hợp chất hữu cơ phân tử phải có nguyên tố cacbon ngoài ra còn các nguyên tố khác: hidro, oxi, nito, clo,...

Bài 2: Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trọng tự nhiên.

b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon

c) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

d) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn đáp án C

Bài 3. Hãy so sánh phần trăm khối lượng cacbon trong cacbon trong các chất sau CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Đáp án hướng dẫn giải 

Cách 1. Các bạn tính phần trăm cacbon lần lượt trong các hợp chất rồi so sánh

Cách 2. Phân tử các chất chỉ có 1 nguyên tử C nhưng phân tửu khối tăng dần nên thành phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp: CH4 >CH3Cl>CH2Cl2>CHCl3

...........................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Hóa 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Hóa 9 - Giải Hoá 9

    Xem thêm