Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Hóa 9 Bài 18: Nhôm

Giải Hóa 9 Bài 18: Nhôm bao gồm hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập trong SGK Hóa 9 trang 57, 58. Tài liệu được biên soạn chi tiết, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức được học trong bài, từ đó luyện giải Hóa 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

A. Giải bài tập SGK Hóa trang 57, 58

Bài 1 trang 58 SGK Hóa 9 

TÍNH CHẤT CỦA NHÔMỨNG DỤNG CỦA NHÔM
1Làm dây dẫn điện
2Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa ....
3Làm dụng cụ gia đình: nồi xoong,...

Hướng dẫn giải bài tập

TÍNH CHẤT CỦA NHÔMỨNG DỤNG CỦA NHÔM
1Tính dẫn điệnLàm dây dẫn điện
2Nhẹ, có tính dẻo, dễ dát mỏngChế tạo máy bay, ô tô, xe lửa ....
3Dẫn nhiệt tốtLàm dụng cụ gia đình: nồi xoong,...

Bài 2 trang 58 SGK Hóa 9 

Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

a) MgSO4; b) CuCl2; c) AgNO3; d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải bài tập

a) Không có phản ứng, vì Al hoạt động hóa học kém hơn Mg, không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn màu đỏ bám vào lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần. Vì Al hoạt động mạnh hơn Cu, nên đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào lá nhôm.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn màu trắng bám vào lá nhôm. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (màu trắng) bám vào lá nhôm.

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓

d) Có khí thoát ra, nhôm bị hòa tan dần. Vì nhôm đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, tạo thành muối nhôm clorua, tan và giải phóng khí hiđro.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Bài 3 trang 58 SGK Hóa 9 

Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không? Hãy giải thích.

Hướng dẫn giải bài tập

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Al2O3 + Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O Ca(AlO2)2 + 3H2

Bài 4 trang 58 SGK Hóa 9 

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hoá học.

a) AgNO3; b) HCl; c) Mg; d)Al; e) Zn.

Hướng dẫn giải bài tập

Để làm sạch muối nhôm, ta phải loại bỏ đồng ra khỏi dung dịch và không đưa tạp chất khác vào.

Chất đó là nhôm, vì Al hoạt dộng hóa học mạnh hơn Cu, đẩy đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành đồng kim loại Cu.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Bài 5 trang 58 SGK Hóa 9 

Thành phần hoá học chính của đất sét là: Al2O3. 2SiO2.2H2O. Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

Hướng dẫn giải bài tập 

\%Al=\frac{27.2}{27.2+16.3+2.28+2.16.2+2.2+1.16}.100\%=20,93\%

Bài 6 trang 58 SGK Hóa 9 

Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn giải bài tập

Ở thí nghiệm 2: Chỉ có Al tác dụng với dung dịch NaOH và bị hòa tan hết vì NaOH dư.

Chất rắn còn lại là Mg = 0,6 gam hay = 0,6 : 24 = 0,025 mol

Ở thí nghiệm 1: Số mol H2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol. Gọi x là số mol Al.

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

x → 1,5x (mol)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

0,025 → 0,025 (mol)

Theo hiđro, ta có: 1,5x + 0,025 = 0,07 => x = 0,03 mol = nAl

Khối lượng của hỗn hợp: m = mMg + mAl = 0,6 + 0,03.27 = 1,41 gam

%Mg = 0,6.1,41 x 100% = 42,55%;

%Al = 100% – 42,55% = 57,45%.

>> Bài tiếp theo: Giải Hóa 9 Bài 19: Sắt

B. Tóm tắt lý thuyết Hóa 9 bài 18

I. Tính chất vật lí

Nhôm là kim loại màu trắng bạc, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Nhôm là kim loại nhẹ (D = 2,7g/cm3), mềm, nóng chảy ở 660°C.

II. Tính chất hóa học

1. Tính chất của một kim loại

a) Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

b) Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội,

e) Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Ag(NO3)3 + 3Ag

2. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

III. Sản xuất nhôm

Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit có thành phần chủ yếu là Al2O3. Sau khi đã loại bỏ tạp chất, người ta điện phân Al2O3 nóng chảy (có pha thêm chất criolit có tác dụng làm giảm nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit), thu được nhôm.

C. Giải SBT Hóa 9 bài 18 

Để hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập. VnDoc hướng dẫn giải bài tập sách bài tập Hóa 9 bài 18 tại:

D. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 18 

Câu 1. Dãy nào dưới đây gồm các dung dịch muối tác dụng được với kim loại Mg?

A. ZnCl2, Fe(NO3)2 và CuSO4

B. CaCl2, NaCl và Cu(NO3)2

C. CaCl2, NaNO3 và FeCl3

D. Ca(NO3)2, FeCl2 và CuSO4

Câu 2. Để làm sạch dung dịch muối Cu(NO3)2 có lẫn muối AgNO3, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Mg

B. Ag

C. Cu

D. Fe

Câu 3. Dãy gồm các kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng

A. Al, Fe và Cu

B. Al, Zn và Fe

C. Zn, Cu và Ag

D. Zn, Al và Cu

Câu 4. Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, K

B. Na, K, Li

C. Na, Li, Mg

D. Na, li, Fe

Câu 5. Để phân biệt 3 kim loại Fe, Mg và Al cần dùng

A. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

B. H2O và dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH và H2O

D. Dung dịch CuCl2 và H2O

Câu 6. Khi cho kim loại Mg (dư) vào dung dịch gồm 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3, sản phẩm thu được gồm

A. Hai kim loại và một muối

B. Hai kim loại và hai muối

C. Ba kim loại và một muối

D. Ba kim loại và hai muối

Câu 7. Kim loại có hóa trị II. Cho 8,4 gam kim loại này tác dụng hết với dung dịch HCl sinh ra 7,84 lít khí hidro (đktc). Kim loại M là:

A. Cu

B. Zn

C. Mg

D. Fe

Câu 8. Cho 4,6 gam Na tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ % của dung dịch tạo thành là:

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

Để xem toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm cũng như đáp án hướng dẫn giải chi tiết tại:

.............................................

Ngoài Giải Hóa 9 Bài 16: Nhôm, mời các bạn tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 được cập nhật trên VnDoc để học tốt Hóa 9 hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
21
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa học 9

    Xem thêm