Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất

Liên minh Quốc tế về Hóa học Thuần túy và Hóa học Ứng dụng (IUPAC) đã chính thức công bố và đưa bốn nguyên tố mới (113, 115, 117 và 118) vào chu kỳ thứ bảy trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev. Chúng ta sẽ không thể tìm thấy bốn nguyên tố này trong tự nhiên - chúng đều tồn tại dưới dạng tổng hợp trong phòng thí nghiệm. VnDoc.com xin cập nhật tới các bạn bảng tuần hoàn hóa học đầy đủ nhất.

Bài tập về sắt và hợp chất của sắt

Bài tập về đồng và hợp chất của đồng

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mới nhất

CÁCH ĐỌC BẢNG TUẦN HOÀN DỄ NHỚ MÔN HÓA HỌC

- Chu kỳ I: H He → hoa héo
- Chu kì 2: Li Be B C N O E Ne → Li bể bà cằn nhằn ông phải nể
- Chu kỳ 3: Na Mg Al Si P S Cl Ar → Nàng mang áo sang phố sửa choanh.

* Nhóm IA ( trừ hiđrô )

 • Li (lính)
 • Na (nào)
 • K (không)
 • Rb (rượu)
 • Cs (cà)
 • Fr (phê)

* Nhóm IIA

 • Be (bé)
 • Mg (mang)
 • Ca (cá)
 • Sr (sang)
 • Ba (bà)
 • Ra (rán)

* Nhóm IIIA

 • B (Ba)
 • Al (anh lấy)
 • Ga (gà)
 • In (in tiếng anh ngĩa là tr0ng)
 • Tl (tủ lạnh)

* Nhóm IVA

 • C (Cô)
 • Si (sinh)
 • Ge (gọi em)
 • Sn (sang nhậu)
 • Pb (phở bò)

* Nhóm VA

 • N (Nicô)
 • P (phàm tục)
 • As (ắt)
 • Sb (sầu)
 • Bi (bi)

* Nhóm VIA

 • O (Ông)
 • S (Say)
 • Se (xỉn)
 • Te (té)
 • Po (bò)

* Nhóm VIIA

 • F (Phải)
 • C (Chi)
 • Br (bé)
 • I (Iu)
 • At (anh)

* Nhóm VIIIA

 • He (hằng)
 • Ne (nga)
 • Ar (ăn)
 • Kr (khúc)
 • Xe (xương)
 • Rn (rồng
Đánh giá bài viết
13 12.649
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học Xem thêm