Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác tổng hợp các phương pháp giải bài tập lượng giác và các câu hỏi lượng giác trong đề thi đại học trong những năm trước. Bài tập có đáp án đi kèm, thuận tiện cho các bạn luyện tập và kiểm tra lại kiến thức. Hi vọng đây sẽ là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán hữu ích dành cho thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Giải tích tổ hợp

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

VẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Phương trình lượng giác cơ bản

* cosx = cosα ↔ x = ± α + k2π

* Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

* tanx = tanα ↔ x = α + kπ

* cotx = cotα ↔ x = α + kπ

Với k thuộc Z

II. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

* asin2x + bsinx + c = 0. Đặt t = sinx, |t| ≤ 1

* acos2x + bcosx + c = 0. Đặt t = cosx, |t| ≤ 1

* atan2x + btanx + c = 0. Đặt t = tanx

* acot2x + bcotx + c = 0. Đặt t = cotx

III. Phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx

asinx + bcosx = c (*)

Điều kiện có nghiệm: a2 + b2 ≥ c2

Cách 1:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Cách 2:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Cách 3:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

IV. Phương trình đối xứng: a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

V. Phương trình đẳng cấp bậc 2 đối với sinx, cosx

asin2x + bsinxcosx + ccos2x = 0

- Xét cosx = 0 ↔ x = π/2 + kπ (k thuộc Z) có là nghiệm không?

- Xét cosx ≠ 0. Chia 2 vế cho cos2x ta thu được phương trình bậc 2 theo tanx.

Chú ý: Nếu là phương trình đẳng cấp bậc k đối với sinx, cosx thì ta xét cosx = 0 và xét cosx ≠ 0 chia 2 vế của phương trình cho coskx và ta thu được một phương trình bậc k theo tanx

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Phương trình, Bất phương trình Đại số

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học giải tích trong mặt phẳng

250 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Giải phương trình:cÔn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Giải:

Điều kiện: sinx # 0. Khi đó:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Bài 2: Đại học khối B năm 2011

Giải phương trình: sin2x.cosx + sinx.cosx = cos2x + sinx + cosx

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Bài 3: Đại học khối D năm 2011

Giải phương trình: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
43 62.706
Sắp xếp theo

Môn Toán khối D

Xem thêm