Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số

Theo thông tin mới nhất, trong kỳ thi THPT Quốc gia và trong kỳ tuyển sinh 2021 sắp tới, môn Toán sẽ được thi theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi. Thí sinh ngay từ bây giờ hãy luyện rèn cho mình thói quen giải nhanh các bài tập theo hình thức trắc nghiệm. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án được VnDoc.com giới thiệu, sẽ là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán hữu ích dành cho các bạn tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp 15 câu hỏi trắc nghiệm về khảo sát đồ thị hàm số. Bộ câu hỏi có đáp án và lời giải kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Câu 1: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có tâm đối xứng là:

A. (3; 1) B. (1; 3) C. (1; 0) D. (0; 1)

Câu 2: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3 xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:

A. 2 B. 4 C. 8 D. 6

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 4: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m.

Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt?

A. m < 2 B. m > 6 C. 2 D. m < 2 m > 6

Câu 5: Giá trị cực đại của hàm số y = x3 - 3x2 - 3x + 2 là:

A. -3 + 4√2 B. 3 - 4√2 C. 3 + 4√2 D. -3 - 4√2

Câu 6: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2x - 1. Xét các mệnh đề:

I. Đồ thị có một điểm uốn.

II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.

III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị

Mệnh đề nào đúng:

A. Chỉ I và II B. Chỉ II và III. C. Chỉ I và III. D. Cả I, II, III.

Câu 7: Cho hàm số y = 3x - 4x3 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm uốn của (C) có phương trình là:

A. y = -12x B. y = 3x C. y = 3x - 2 D. y = 0

Câu 8: Hàm số nào sau đây không có cực trị?

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 9: Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 5

A. (0;5) B. (1;3) C. (-1;1) D. (0;0)

Câu 10: Hàm số y = x3 - 3x đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2;2] khi x bằng:

A. -2 B. 1 C. -1 hay -2 D. 1 hay -2

Câu 11: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 12: Cho hàm số y = x3 + 6x2 + 3(m + 2)x - m - 6 có cực đại, cực tiểu tại x1, x2 sao cho x1 < -1 < x2 thì giá trị của m là:

A. m > 1. B. m < 1. C. m > -1. D. m < -1.

Câu 13: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là:
A. (-1;-1) và (-3;7) B. (1;-1) và (3;-7) C. (1;1) và (3;7) D. (-1;1) và (-3;-7)

Câu 14: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là:

A. Luôn có trục đối xứng

B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng.

C. Luôn có tâm đối xứng.

D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng.

Câu 15: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định?

A. y = x3 - 3x2 - 6

B. y = x4 - 3x2 - 1

C. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

D. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Đáp án bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số:

Câu 1: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có tâm đối xứng là:

Đáp án: C. (1;0)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) (C) có tiệm cận đứng là x = 1 và tiệm cận ngang y = 0.

Suy ra: Tâm đối xứng là: I(1;0).

Câu 2: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3 xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:

Đáp án: A. 2

y = x3 - 3x2 + 3 xác định trên [1;3]

y' = 3x2 - 6x = 3x(x - 2)

y' = 0 ↔ x = 0 hoặc x = 2

=> f(0) = 3; f(2) = -1; f(1) = 1; f(3) = 3

Suy ra:

GTLN: M = 3

GTNN: m = -1

Vậy: M + m = 2

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

Đáp án: D. y = 1/3 x - 1/3

(H) cắt Ox tại A(1;0)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Suy ra: Hệ số góc tiếp tuyến tại A là: f'(1) = 1/3

Phương trình tiếp tuyến tại A là: y - 0 = 1/3(x - 1) => y = 1/3 x - 1/3

Câu 4:

Đáp án: D. m < 2 m > 6

Câu 5:

Đáp án: A. -3 + 4√2

Câu 6:

Đáp án: C. Chỉ I và III.

Câu 7:

Đáp án: B. y = 3x

Câu 8:

Đáp án: D. Cả ba hàm số A, B, C

Câu 9:

Đáp án: A. (0; 5)

Câu 10:

Đáp án: D. 1 hay -2

Câu 11:

Đáp án: B

Câu 12:

Đáp số: B. m<1.

Câu 13:

Đáp số: A. (-1; -1) và (-3; 7)

Câu 14:

Đáp án: C. Luôn có tâm đối xứng.

Câu 15:

Đáp án: B.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu về khảo sát hàm số:

Đánh giá bài viết
20 37.321
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 12

    Xem thêm