Giải Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Giải Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ với lời giải chi tiết rõ ràng giúp các bạn học sinh nắm chắc được những kiến thức căn bản của bài học để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ trong chương trình SGK môn Hóa. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới của mình.

A. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

B. Giải bài tập sách giáo khoa Hóa 9 trang 41

Bài 1 trang 41 sgk hóa 9 bài 12

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải bài 1

Thuốc thử phải chọn sao cho khi cho vào Na2SO4 và Na2CO3 phải gây ra hiện tượng khác biệt, dễ nhận thấy.

Không dùng BaCl2 và Pb(NO3)2 vì đều xảy ra phản ứng và tạo kết tủa có màu giống nhau.

Không dùng AgNO3, vì đều xảy ra phản ứng, hiện tượng không khác nhau rõ rệt; Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và có màu giống nhau.

Không dùng NaOH, vì đều không phản ứng, không có hiện tượng gì. Thuốc thử dùng được là dung dịch HCl ví HCl tác dụng với Na2CO3 có xuất hiện bọt khí và không tác dụng với Na2SO4.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

Bài 2 trang 41 sgk hóa 9 bài 12

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải bài 2

a) Phản ứng giữa các dung dịch trên đều thuộc loại phản ứng trao đổi, muốn xảy ra được sản phẩm phải có chất không tan, chất khí hoặc H2O.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

0

0

HCl

x

0

0

Ba(OH)2

0

x

x

b) Các phương trình hóa học:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Bài 3 trang 41 sgk hóa 9 bài 12

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

Giải bài tập hóa 9 bài 12

Hướng dẫn giải bài 3

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) 2Cu + O2 → 2CuO

(2) CuO + H2 → Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 → CuO + H2O

Bài 4 trang 41 sgk hóa 9 bài 12

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

Hướng dẫn giải bài 4

a) Dãy chuyển hóa trên có thể là:

Na \overset{+O_{2} }{\rightarrow} Na2O \overset{+H_{2}O }{\rightarrow}NaOH \overset{+CO_{2}}{\rightarrow}Na2CO3 \overset{+H_{2}SO_{4} }{\rightarrow} Na2SO4 \overset{+BaCl_{2} }{\rightarrow}NaCl

b) Các phương trình hóa học:

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

C. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 12

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây không phản ứng được với H2SO4 loãng

A. NaHCO3, NaCl, BaCl2, SO2

B. CuCl2, NaOH, Na2CO3, BaO

C. Na2CO3, BaCl2, BaO, NaOH

D. SO2, CuO, NaOH, BaCl2

Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

MgO \overset{+HCl }{\rightarrow}X → Y → Z → MgO

X, Y, Z có thể lần lượt là:

A. MgCl2, Mg(NO3)2 và Mg(OH)2

B. MgCl2, Mg(OH)2 và MgCO3

C. MgCl2, MgCO3 và Mg(OH)2

D. MgCl2, Mg(OH)2 và Mg

Câu 3. Cho 12,6 gam Na2SO3 tác dụng với H2SO4 dư. Thể tích SO2 thu được (đktc) là:

A. 1.12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít

Câu 4. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt được 3 chất bột: CaO, CaCO3 và BaSO4

A. HCl B. NaOH C. KCl D. BaCl2

Câu 5. Cho các chất: Na2CO3, NaOH, NaHCO3, H2SO4, Ca(HCO3)2, NH4Cl, CaO

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Để xem đáp án và đầy đủ bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 12 mời các bạn tham khảo tại: Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12

D. Giải SBT Hóa 9 bài 12 

Mời các bạn tham khảo và xem hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách bài tập Hóa 9 bài 12 tại:Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 12

Giải bài tập trang 41 SGK Hóa lớp 9: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ. Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi nằm trong SGK môn lớp 9, nắm chắc về các Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ từ đó vận dụng vào giải các các bài tập Hóa học lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo chuẩn bị cho bài học sắp tới

.............................................

Ngoài Giải Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 3.328
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm