Giải Hóa 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài tập trang 112 sách giáo khoa Hóa 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Hóa lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới của mình

A. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

2. Mạch cacbon

Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

II. Công thức cấu tạo

Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. Giải bài tập trang 112 SGK Hóa 9

Bài 1 trang 112 sgk Hóa 9

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng

Bài 1 trang 112 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải

Bài 1 trang 112 sgk Hóa 9

Bài 2 trang 112 sgk Hóa 9

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hoá trị I.

Hướng dẫn giải:

Bài 2 trang 112 sgk hóa 9

Bài 3 trang 112 sgk Hóa 9

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 112 sgk Hóa 9

Bài 4 trang 112 sgk Hóa 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Bài 4 trang 112 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải

  • Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH
  • Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Bài 5 trang 112 sgk Hóa 9

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài, chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol; nH2O = 5,4 :18 = 0,3 mol

Phương trình hóa học:  2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ:                               2                                      2x           y (mol)

Theo đầu bài: 0,1 0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi nằm trong SGK môn lớp 9, nắm chắc về Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ từ đó vận dụng vào giải các các bài tập Hóa học lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo chuẩn bị cho bài học sắp tới

C. Bài tập trắc nghiệm Hóa 9 bài 35

Câu 1. Đốt cháy 1 lít khí X cần 5 lít khí oxi, sau khi phản ứng kết thúc thu được 3 lít khí CO2 và 4 lít hơi nước. Các thể tích khí và hơi nước đo ở cùng điều kiện. X có công thức cấu tạo nào sau đây:

A. CH3-CH2-CH2-CH3

B. CH3-CH3

C. CH2=CH-CH3

D. CH3-CH2-CH3

Câu 2. Phân tích 3g chất hữu cơ A thu được 5,4g H2O và 8,8g CO2. Khối lượng oxi trong chất hữu cơ là:

A. 1 gam

B. 0 gam

C. Không xác định được

D. 1,2 gam

Câu 3. Phân tử chất hữu cơ A chứa hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4g H2O. Khối lượng mol của A là 30 gam. Công thức của A là:

A. C2H2

B. CH4

C. C2H6

D. CO2

Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử.

C. Hợp chất hữu cơ là những hợp chất cacbon hóa trị IV.

D. Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 5. Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O

A. Chất A chứa cacbon, hiđro và có thể có oxi

B. Không xác định được

C. Chất A chứa cacbon, hiđro và Oxi

D. Chất A chỉ chứa cacbon và hiđro

.............................................

Ngoài Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Giải Hóa 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
10 7.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm