Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học không gian

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt cho kì thi đại học sắp tới, VnDoc.com xin giới thiệu tài liệu ôn thi đại học môn toán chuyên đề hình học không gian. Tài liệu này tóm tắt lại các kiến thức về lí thuyết, đồng thời đưa ra các dạng bài và cách giải quyết các dạng bài tập về hình học không gian.

Bài tập theo chuyên đề luyện thi đại học môn Toán

Chuyên đề: phương trình và bất phương trình chứa căn thức

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz

KIẾN THỨC CĂN BẢN

A. QUAN HỆ SONG SONG

I. Đường thẳng song song

- Định nghĩa: a // b ↔ a ∩ b = Ø và a, b là con của (α)

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

- Định lý 1:

II. Đường thẳng song song với mặt phẳng

- Định nghĩa: a // (α) ↔ a ∩ (α) = Ø

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

- Định lý 2: Tiêu chuẩn song song

- Định lý 3:

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

III. Hai mặt phẳng song song

- Định nghĩa: (α) // (β) ↔ (α) ∩ (β) = Ø

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

- Định lý 4: Tiêu chuẩn song song

- Định lý 5:

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian


- Định lý 6: (Định lý Talet trong không gian) Các mặt phẳng song song định trên hai cát tuyến những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian


B. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

I. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

II. Hai mặt phẳng vuông góc

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

C. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

I. Định nghĩa

AB là đoạn vuông góc chung của a và b

II. Dựng đoạn vuông góc chung

1. a ┴ b

- Qua b dựng mặt phẳng (α) ┴ a tại A

- Trong (α) dựng qua A, AB ┴ b tại B, AB là đoạn vuông góc chung

2. a ┴ b

Cách 1:

- Qua b dựng mặt phẳng (α) // a

- Lấy M trên a, dựng MH ┴ (α)

- Qua H dựng a' // a cắt b tại B

- Từ B dựng BA // MH cắt a tại A, AB là đoạn vuông góc chung

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Cách 2:

- Lấy O trên A

- Qua O dựng mặt phẳng (α) ┴ a tại O

- Dựng hình chiếu b' của b trên (α)

- Dựng OH ┴ b'

- Từ H dựng đường thẳng // a cắt b tại B

- Qua B dựng đường thẳng // OH cắt a tại A. AB là đoạn vuông góc chung

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Đánh giá bài viết
43 55.248
Sắp xếp theo

Luyện thi đại học khối A

Xem thêm