Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Từ 7 giờ 35 phút sáng ngày 26/6 các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Vật lý, hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi trong thời gian làm bài là 50 phút. Và để giúp các bạn thí sinh tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VnDoc đã sưu tầm được đề và đáp án tất cả các mã đề môn Vật lý THPT Quốc gia 2019 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

⇒ Xem thêm: Bộ đề ôn thi Đại học môn Vật lí có đáp án 2020

Tham khảo: Lời giải chi tiết đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý

Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2019

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 201

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 202

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21A31B
2D12D22A32C
3C13D23B33
4A14B24A34
5C15A25A35C
6A16B26A36
7C17B27C37
8A18B28B38
9B19C29C39
10C20B30A40

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 203

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 204

1.B

2.B

3.C

4.B

5.B

6.D

7.A

8.C

9.B

10.D

11.A

12.D

13.D

14.C

15.D

16.D

17.B

18.D

19.C

20.B

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.A

27.B

28.D

29.B

30.C

31.C

32.C

33.B

34.D

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 205

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 206

1.A

2.D

3.C

4.A

5.C

6.D

7.A

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.C

14.A

15.B

16.A

17.C

18.B

19.C

20.D

21.D

22.A

23.A

24.A

25.D

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

31.C

32.D

33.D

34.B

35.C

36.B

37.A

38.A

39.C

40.D

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 207

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 208

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.A

15.D

16.B

17.D

18.A

19.B

20.D

21.D

22.D

23.C

24.D

25.B

26.D

27.A

28.C

29.D

30.C

31.B

32.C

33.

34.

35.

36.B

37.

38.

39.

40.

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 209

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 210

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 211

1.D

2.B

3.A

4.D

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.D

11.C

12.D

13.D

14.B

15.B

16.C

17.A

18.D

19.B

20.C

21.D

22.A

23.B

24.D

25.A

26.A

27.B

28.D

29.B

30.C

31.B

32.C

33.A

34.A

35.C

36.A

37.D

38.A

39.B

40.A

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 212

1.C

2.A

3.D

4.D

5.C

6.A

7.C

8.D

9.B

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.B

16.D

17.C

18.B

19.D

20.A

21.B

22.A

23.B

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.C

31.A

32.C

33.B

34.A

35.D

36.A

37.A

38.D

39.A

40.A

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 213

1.C

2.B

3.D

4.D

5.A

6.D

7.D

8.B

9.C

10.B

11.B

12.A

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.C

20.B

21.A

22.B

23.B

24.A

25.D

26.D

27.C

28.D

29.C

30.B

31.D

32.C

33.C

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 214

1

D

11

D

21

C

31

C

2

B

12

D

22

A

32

A

3

A

13

B

23

D

33

B

4

C

14

B

24

C

34

D

5

D

15

A

25

C

35

C

6

C

16

D

26

C

36

A

7

A

17

C

27

B

37

C

8

C

18

A

28

A

38

D

9

A

19

B

29

A

39

B

10

A

20

B

30

C

40

A

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 215

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 216

1.D

2.A

3.C

4.D

5.C

6.C

7.A

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

13.C

14.D

15.A

16.A

17.D

18.D

19.B

20.C

21.D

22.C

23.C

24.A

25.B

26.B

27.B

28.A

29.D

30.A

31.C

32.B

33.D

34.C

35.A

36.B

37.D

38.B

39.A

40.C

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 217

1.D

2.D

3.C

4.C

5.D

6.D

7.C

8.A

9.B

10.A

11.A

12.C

13.B

14.C

15.D

16.A

17.C

18.A

19.B

20.A

21.D

22.A

23.D

24.B

25.D

26.B

27.C

28.A

29.B

30.A

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.C

37.B

38.D

39.B

40.B

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 218

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 219

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 220

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 221

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 222

1 - B

2 - A

3 - B

4 - D

5 - B

6 - A

7 - B

8 - B

9 - C

10 - C

11 - D

12 - B

13 - B

14 - C

15 - D

16 - A

17 - A

18 - D

19 - D

20 - B

21 - C

22 - C

23 - D

24 - D

25 - D

26 - A

27 - C

28 - A

29 - A

30 - B

31 - C

32 - C

33 - D

34 - D

35 - A

36 - B

37 - D

38 -

39 - C

40 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 223

1 - D

2 - B

3 - A

4 - B

5 - A

6 - D

7 - A

8 - D

9 - A

10 - D

11 - D

12 - A

13 - D

14 - A

15 - B

16 - C

17 - C

18 - C

19 - D

20 - A

21 - A

22 - B

23 - D

24 - C

25 - C

26 - B

27 - D

28 - D

29 - A

30 - C

31 - A

32 - D

33 - C

34 - C

35 - D

36 - A

37 - C

38 - C

39 - C

40 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý 2019 - Mã đề 224

Mã đề 222

Mã đề 223

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Đáp án, Đề thi THPT Quốc gia 2019 các môn

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2019. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
14 48.151
Sắp xếp theo
    Môn Lý khối A Xem thêm