28 bài đọc và cách đánh vần cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1

28 BẨI ĐC VẨ CÁCH ĐÁNH VN
DÀNH CHO HC SINH CHUN B VÀO
LP 1
Ch
cái
a
ă
â
b
c
d
đ
e
ê
g
h
i
k
l
n
o
ô
ơ
p
q
r
s
t
u
v
x
y
Âm ghi
bằng 2-
3 chữ
cái
tr
th
nh
kh
gi
gh
ng
ngh
ph
qu
ch
ơ
Chữ số
và du
1
2
3
4
5
6
7
10
+
-
>
<
=
BẨI ĐC 1
Nguyên
âm:
a
ă
â
o
ô
ơ
e
ê
i
y
u
Phụ âm:
c
Du:
`
'
?
~
.
Ting
ca
cả
cạ
co
cỏ
c
cồ
cố
cổ
cỗ
c
c
c
cỡ
cu
củ
cụ
c
c
c
cử
cữ
cự
T:
có cà
có cá
có c
cổ cò
cá c
cụ cố
Câu:
- Cò có cá.
- Cô có c.
- C cu cũ.
- A! Cỗ có cá, có cả cà cơ.
Phân tích:
- Tiếngăca gồmă2ăâm,ăâmăc đứngătrước,ăâmăaăđứngăsau.
- Từăcá c gồmă2ătiếng,ătiếngăđứngătrước,ătiếngăc
đứngăsau.
(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ theo
mẫu trên)
BẨI ĐC 2
Ph âm:
b
d
đ
Ting
ba
bo
be
bi
bu
b
da
do
de
di
du
d
đa
đo
đô
đơ
đe
đê
đi
đu
đ
T:
ba ba
be bé
bi bô
bí đỏ
dỗ bé
dỡ củ
e dè
dê dễ
đo đỏ
đơ đỡ
b đê
đi đò
đu đủ
da bò
b bé
ô dù
dì Ba
đỗ đỏ
đổ đá
đá d
Câu:
- Bò, dê đư có ba bó cỏ.
- Bé bi bô: bà, bố b bé.
- Bà b bé, bé bá cổ bà.
- Bà dỗ bé để bé đi đò đỡ e dè.
- Bố bẻ bí bỏ b.
Phân tích:
- Tiếngăgồmă2ăâm,ăâmăb đứngătrước,ăâmăđứngăsauă
thêm thanh sắcătrênăâmăe.
- Từăđi đò gồmă2ătiếng,ătiếngăđi đứngătrước,ătiếngăđò
đứngăsau.
(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ
theo mẫu trên)

Cách đánh vần cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1

28 bài đọc và cách đánh vần cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 là bộ tổng hợp các bài đọc tập đánh vần cho bé được VnDoc sưu tầm, tổng hợp gửi đến các bậc phụ huynh cùng các thầy cô tham khảo định hướng cách đánh vần qua các bài đọc rõ ràng chi tiết. Mời các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo tải về bản chi tiết đầy đủ.

Các bé học sinh mới bước vào lớp 1 sẽ gặp khó khăn trong việc là quen với bảng âm vần tiếng Việt cũng như bảng âm tiết. VnDoc hiểu được điều này và đã tổng hợp mẫu bảng và cách đánh vần tiếng việt lớp 1 mới nhất để các phụ huynh tham khảo.

Đánh giá bài viết
72 110.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học vần lớp 1 Xem thêm