File luyện đọc cho bé lớp 1

1
10 Nguyeân m coù daáu thanh
Khoâng coù
daáu
Coù daáu
Saéc ( Ù)
Coù daáu
Huyeàn ( ø)
Coù daáu
Hoûi ( Œ)
Coù daáu
Ngaõ (~)
Coù daáu
Naëng ( ÏÏ)
i i Ù
i Ø
i Û
i Õ
ò
u
uûû
ö
öù
öø
öû
öõ
öï
y
î
o
ô
ôù
ôø
ôû
ôõ
ôï
a
e
2
5 daáu thanh
Saéc
( Ù)
i Ù
Huyeàn
( ø)
i Ø
Hoûi
( Œ)
i Û
Ngaõ
(~)
i Õ
Naëng
( ÏÏ)
ò
î
Caùc phuï aâm
b
c
d
ñ
g
h
k
l m n
p -
ph
q -
qu
r
s
t v x y
th
ch
kh
nh
gh
gi
ng
ngh
tr
3
c ch
p ph
g gi
g gh
t th
n
ng
ngh
k kh
t tr
n nh
q qu

Tài liệu luyện đọc cho bé lớp 1

Tài liệu luyện đọc cho bé lớp 1 là bộ tổng hợp các bài đọc tập đánh vần cho bé được VnDoc.com sưu tầm, tổng hợp gửi đến các bậc phụ huynh cùng các thầy cô tham khảo định hướng cách đánh vần lớp 1 qua các bài đọc rõ ràng chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Ngoài File luyện đọc cho bé lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 3.912
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 1

    Xem thêm