Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1 năm 2023

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1 năm 2023-2024

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm khung chương trình trong phạm vi giảng dạy giúp các cô trang bị cho bé về kiến thức lẫn tinh thần để trẻ tự tin bước vào lớp 1. Sau đây mời các cô tham khảo giảng dạy.

TUẦN 1

Thứ hai, ngày ...... tháng .... năm ......

TIẾNG VIỆT

NÉT THẲNG, NÉT NGANG, NÉT XIÊN

1. Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái

- Học sinh đồng thanh đọc lại bảng chữ cái.

- Học sinh đọc cá nhân bảng chữ cái.

2. Hướng dẫn viết nét thẳng, nét ngang, nét xiên

* Nét thẳng:

- Nét thẳng cao 2 ô ly

- Cách viết: Từ đường kẻ ngang 3 xuống đường kẻ 1, trùng với đường kẻ dọc 3.

* Nét ngang:

- Dài 2 ô ly

- Cách viết: Viết trên đường kẻ ngang 3, từ đường kẻ dọc 2 viết nét ngang từ trái sang phải.

* Nét xiên.

- Nét xiên cao 2 ô ly, rộng 1 ô lý

- Cách viết:

+ Nét xiên phải: Từ dòng kẻ dọc 2 và đường kẻ ngang 3, kẻ đường chéo xuống đến dòng kẻ ngang 1 cắt với dòng kẻ dọc 3.

+ Nét xiên trái: Từ đường kẻ dọc ngang 3, kẻ đường chéo về dòng kẻ ngang 1 cắt với dòng kẻ dọc 2.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

3. HS tập viết bảng con.

4. Học sinh tập viết vở ô li

- Mỗi nét viết 2 dòng.

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS.

5. Nhận xét, khen ngợi học sinh.

TOÁN
HÌNH TRÒN – HÌNH VUÔNG

1. Giới thiệu hình vuông

- GV treo mẫu hình vuông lên bảng.

- HS quan sát, nhận xét.

+ Hình vuông có bao nhiêu cạnh? Các cạnh như thế nào với nhau? (Hình vuông có 4 cạnh, các cạnh dài bằng nhau)

- Gv hướng dẫn cách vẽ hình.

+ Hướng dẫn lấy tọa độ trên bảng con: Trên đường kẻ dọc 1 cắt đường kẻ ngang 5 lấy điểm số 1, trên đường kẻ dọc ngang 1 lấy điểm số 2, trên đường kẻ dọc 5 cắt với đường kẻ ngang 1 lấy điểm số 3, trên đường kẻ dọc ngang 5 lấy điểm số 4.

- HS tập vẽ bảng con.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

2. Giới thiệu hình tròn

- GV treo mẫu hình tròn lên bảng.

- HS quan sát, nhận xét.

+ Hình tròn có đặc điểm gì? (Không có cạnh như hình vuông)

- GV hướng dẫn vẽ hình tròn trên bảng con: Từ đường kẻ dọc 3 cắt với đường kẻ ngang 4 đặt bút vẽ nét cong chạm vào các đường kẻ dọc và kẻ ngang đậm của ô li to.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

3. HS tập vẽ hình vào vở ô li

- Mỗi hình vẽ 2 dòng.

- GV quan sát, giúp đỡ HS.

4. Nhận xét, khen ngợi học sinh

------------------------------------------

Thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2021

Tiếng Việt

NÉT MÓC XUÔI. NÉT MÓC NGƯỢC. NÉT MÓC HAI ĐẦU

1. Ôn tập bảng chữ cái.

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái: Đọc xuôi, đọc ngươc, đọc tự do.

- Một số HS đọc cá nhân.

- GV sửa lỗi phát âm cho HS.

2. Hướng dẫn viết nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc 2 đầu.

* Nét móc xuôi:

- Cao 2 ô li, rộng 1 ô li.

- Cách viết: đặt bút trên đường kẻ ngang 3 cắt với đường kẻ dọc 3, kéo thẳng xuống đến đường kẻ ngang 1 móc sang phải lên đến đường kẻ ngang 2 cắt với đường kẻ dọc 4.

* Nét móc ngược:

- Cao 2 ô li, rộng 1 ô li.

- Cách viết: Đặt bút trên đường kẻ ngang2 cắt với đường kẻ dọc 3, viết nét cong chạm vào đường kẻ ngang 3, kéo thẳng xuống theo đường kẻ dọc 4 đến đường kẻ ngang 1.

* Nét móc 2 đầu:

- Cao 2 ô li, rộng 2 ô li.

- Cách viết: Là nét ghép giữa nét móc xuôi và nét móc ngược. Điểm đặt bút trên đường kẻ ngang 2 cắt với đường kẻ dọc 2, vẽ nét cong chạm lên đường kẻ ngang 3, kéo thẳng xuống theo đường kẻ dọc 3 đến đường kẻ ngang 1, móc sang phải đến dòng kẻ ngang 2 cắt với đường kẻ dọc 4.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

3. HS tập viết bảng con.

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS

4. HS tập viết vở ô li.

- Mỗi nét viết 2 dòng.

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS.

5. Nhận xét, khen ngợi HS.

Vì tài liệu dài 59 trang, nên VnDoc chỉ show một số bài, mời các bạn ấn "Tải về" để tài trọn bộ.

..............................................................................

Bên cạnh Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1, các thầy cô và bậc phụ huynh nên tìm cho con các: Bộ tài liệu cho bé chuẩn bị vào lớp 1 tổng hợp những tài liệu cần thiết cho hành trang vào lớp 1 của bé như bảng chữ cái, chữ số, bảng âm vần, nét cơ bản, các mẫu chữ... Chúc các bé học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
4 9.844
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp lá

    Xem thêm