Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 môn Toán

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 - Phòng GD&ĐT Anh Sơn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Phòng GD&ĐT Anh Sơn hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, nâng cao kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đầu vào lớp 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Bài thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 môn Toán Phòng GD&ĐT Anh Sơn

Bài 1: (2,0 điểm) Viết:

a) Điền Số vào ô trống (?)

20

21

?

23

?

?

?

27

28

b ) Trong các số: 34; 40; 57; .25

– Số lớn nhất là: ……………..

– Số bé nhất là: ………………

c) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu:

19: mười chín

23:…………

31:………..

Bài 2: (3,0 điểm)

a, Đặt tính rồi tính

12 + 25

36 – 1

24 + 5

39 – 9

b) Tính

12 + 2 – 1 = ………..,

10 – 2 + 2 = ………………

60 cm + 10 cm = ……………;

40 cm – 20 cm =

Bài 3: (1.5 điểm)

a) Điền số thích hợp

15 + … = 17;

…. + 4 = 9;

18 – …. = 10

b) Điền dấu thích hợp:

18 – 4 … 1 4;

17 + 2 … 15;

15 – 3 … 13;

Bài 4: (2 điểm) Nhà em có 39 con gà, đã bán đi 6 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Bài 5:(1,5 điểm)

a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền sau số nhỏ nhất có 1 chữ số là:

b, Nối các điểm để có 1 hình vuông và 2 hình tam giác.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 môn Toán

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM Môn Toán lớp 1.

Bài 1. 2 điểm

a, Điền đúng các số vào ô trống theo thứ tự: 22; 24; 25; 26.

b, Số lớn nhất: 57

Số bé nhất: 25

c,

23: hai mươi ba

31: ba mươi mốt

1 điểm.

Mỗi số đúng, đúng vị trí 0,25 đ

0,5 điểm.

Mỗi số đúng 0,25 đ

0,5 điểm.

Đọc đúng mỗi số 0,25 đ

Bài 2. 3 điểm

a, 2 điểm. Kết quả các phép tính theo thứ tự là: 37 ; 23; 29; 30.

b, 1 điểm. Kết quả các phép tính theo thứ tự là:

13 ; 10; 70 cm; 20cm.

Đặt tính đúng, tính đúng kết quả mỗi phép tính: 0,5 đ.

Đặt tính đúng, tính sai kết quả 0,25 đ/ phép tính

Đặt tính sai, tính đúngkết quả 0,25 đ/ phép tính

Không đặt tính mà viết đúng KQ cho nửa số điểm/bài

Mỗi kết quả đúng 0,25 điểm. Nếu không ghi tên đơn vị 2 phép tính, từ 0,25 đ

Bài 3. 1,5 điểm

a, 0,75 điểm. Các số cần điền theo thứ tự các phép tính là: 2; 5; 8;

b, 0,75 điểm. Các dấu cần điền theo thứ tự các phép tính là: =; >; <

Mỗi số điền đúng 0,25 điểm.

Mỗi dấu điền đúng 0,25 điểm

Bài 4: 2 điểm

Bài giải

Nhà em còn lại số con gà là:

39 – 6 = 33 (con)

Đáp số: 33 con gà

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả sai: 0,5 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng: 1,5 đ

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25đ

(Lời giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Bài 5: 1,5 điểm

a, 1 điểm.

KQ: 1

Bài khảo sát đầu năm toán 1

b, 0,5 điểm

a) 0,5 đ

Đúng KQ: 0,5 điểm

b) 1 đ

0,5 điểm

0,5 điểm (HS có thể nối 2 đỉnh khác được 2 hình tam giác

Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
Sắp xếp theo

    Đề thi KSCL đầu năm lớp 1

    Xem thêm