Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1: Bé hơn. Dấu <

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1: Bé hơn. Dấu <

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1: Bé hơn. Dấu < giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập các dạng bài tập bé hơn dấu <, giải các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập Toán 1 trang 17, 18: Bé hơn. Dấu < (bài 1, 2, 3, 4 trang 17, 18/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết dấu <

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết dấu <

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết theo mẫu

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình b: 2 < 4

Hình c: 4 < 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết theo mẫu

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 2: 2 < 5

Hình 3: 3 < 4

Hình 4: 1 < 5

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết dấu < vào ô trống:

1...2 3...4 2...4

2...3 4...5 3...5

Hướng dẫn giải

1 < 2 3 < 4 2 < 4

2 < 3 4 < 5 3 < 5

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu):

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 2: Nối 3 < 4 và 3 < 5.

2 < 3, 2 < 4 và 2 < 5.

4 < 5.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1: Lớn hơn. Dấu >

Đánh giá bài viết
49 9.393
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm