Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6

Chương 2. Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 6. f. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 3. g. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6. h. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 1. i. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6. j. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 0. k. Kết quả bằng 5.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

1 + 3 + 2 = 6 – 3 -1 = 6 – 1 – 2 =

3 + 1 + 2 = 6 – 3 -2 = 6 – 1 – 3 =

Hướng dẫn giải

1 + 3 + 2 = 6 6 – 3 -1 = 2 6 – 1 – 2 = 3

3 + 1 + 2 = 6 6 – 3 -2 = 1 6 – 1 – 3 = 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >, <, =

2 + 3....6 3 + 3.....6 4 + 2.....5

2 + 4....6 3 + 2.....6 4 – 2......5

Hướng dẫn giải

2 + 3 < 6 3 + 3 = 6 4 + 2 > 5

2 + 4 = 6 3 + 2 < 6 4 – 2 < 5

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số?

....+ 2 = 5 3 + .....= 6 ....+ 5 = 5

....+ 5 = 6 3 + .... = 4 6 + ....= 6

Hướng dẫn giải

3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 0 + 5 = 5

1 + 5 = 6 3 + 1 = 4 6 + 0 = 6

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

5 – 2 = 3.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 7

Đánh giá bài viết
2 4.365
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm