Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9 giúp các em học sinh hiểu được khái niệm về phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 9, trừ đúng trong phạm vi 9, biểu thị tranh bằng phép trừ thích hợp. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

Chương 2. Phép trừ trong phạm vi 9 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 78, 79 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Lần lượt các kết quả như sau

Hàng 1 Hàng 2

a. Kết quả bằng 8. e. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 7. f. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 6. g. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 5. h. Kết quả bằng 0.

đ. Kết quả bằng 4. i. Kết quả bằng 9.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =

9 – 1 = 9 – 2 = 9 – 3 = 9 – 4 =

9 – 8 = 9 – 7 = 9 – 6 = 9 – 5 =

Hướng dẫn giải

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9

9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5

9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt: 4, 7, 8, 5

Điền lần lượt: 4, 3, 2, 1, 0

Điền lần lượt: 6, 5, 4, 3, 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 9 – 4 = 5

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Đánh giá bài viết
3 3.701
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm