Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1: Giải toán có lời văn

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 117, 118: Giải toán có lời văn

Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1: Giải toán có lời văn giúp các em học sinh ôn tập nắm được các kiến thức cơ bản về cách giải Toán lớp 1 có lời văn như cách tìm hiểu bài, tóm tắt, giải bài toán, giải bài toán có lời văn đơn giản. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1: Bài toán có lời văn

Chương 3. Giải toán có lời văn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?

Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1

Tóm tắt Bài giải:

An có :...quả bóng Cả hai bạn có:

Bình có :...quả bóng ................... = .... (quả bóng)

Cả hai bạn có:....quả bóng? Đáp số:...quả bóng.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt Bài giải:

An có : 4 quả bóng Cả hai bạn có:

Bình có : 3 quả bóng 4 + 3 = 7 (quả bóng)

Cả hai bạn có:....quả bóng? Đáp số: 7 quả bóng.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn?

Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1

Tóm tắt: Bài giải:

Có :.....bạn .................................................

Thêm :...bạn .................................................

Có tất cả :....bạn? Đáp số:.....bạn

Hướng dẫn giải

Tóm tắt: Bài giải:

Có : 6 bạn Tổ em có số bạn là:

Thêm : 3 bạn 6 + 3 = 9 (bạn)

Có tất cả :....bạn? Đáp số: 9 bạn

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1

Dưới ao :....con vịt

Trên bờ :....con vịt

Có tất cả :...con vịt

Bài giải:

......................................

.....................................

.................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Dưới ao : 5 con vịt

Trên bờ : 4 con vịt

Có tất cả :...con vịt?

Bài giải:

Số vịt là:

5 + 4 = 9 (con vịt)

Đáp số: 9 con vịt

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 119, 120 SGK Toán 1: Xăng-ti-mét. Đo độ dài

Các chuyên mục liên quan tới môn Toán lớp 1:

Đánh giá bài viết
6 6.100
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm