Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3. Luyện tập

Giải bài tập Toán 1: Các số 1, 2, 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3. Luyện tập giúp các em học sinh nắm chắc cách đọc viết các số 1, 2, 3 viết số thích hợp vào chỗ trống và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Mời các bạn cùng xem giải Toán lớp 1 của các bộ sách mới tại đây:

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 12 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3 (bài 1, 2, 3 trang 12/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số 1, 2 ,3

Hướng dẫn giải toán lớp 1 bài 1:

Học sinh tự viết tay các số 1, 2, 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số vào ô trống theo mẫu (vào ô trống):

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải bài 1 Toán lớp 1 trang 12:

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hướng dẫn giải

Hình 1: Ô 1: Số 1

Ô 2: Số 2

Ô 3: Số 3

Hình 2: Ô 1: Vẽ 3 chấm tròn

Ô 2: Vẽ 2 chấm tròn

Ô 3: Vẽ 1 chấm tròn

Hình 3: Ô 1: Số 2

Ô 2: Vẽ 3 chấm tròn

Ô 3: Số 1

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 13 SGK Toán 1: Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 13/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1

Đánh giá bài viết
282 53.725
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm