Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Lời giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5 với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập phép cộng trong phạm vi 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 49/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

4 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 4 + 1 =

3 + 2 = 1 + 4 = 2 + 3 = 3 + 1 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5 2 + 3 = 5 2 + 2 = 4 4 + 1 = 5

3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5 3 + 1 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

4 + 1 = ... 5 = 4 + ... 3 + 2 = .... 5 = 3 + ....

1 + 4 = ... 5 = 1 + ... 2 + 3 = .... 5 = 2 + ....

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5 5 = 4 + 1 3 + 2 = 5 5 = 3 + 2

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4 2 + 3 = 5 5 = 2 + 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 5

Đánh giá bài viết
4 2.503
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm