Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 163 SGK Toán 1: Luyện tập Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 163 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 163 SGK Toán 1: Luyện tập cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từn bài tập giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập, nắm chắc các kiến thức về phép cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 1: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 163/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

34 + 42 76 – 42 52 + 47

42 + 34 76 – 34 47 + 52

Hướng dẫn giải

34 + 42 = 76 76 – 42 = 34 52 + 47 = 97

42 + 34 = 76 76 – 34 = 42 47 + 52 = 97

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu < , > ,=

30 + 6......6 + 30

45 + 2.....3 + 45

55......50 + 4

Hướng dẫn giải

30 + 6 = 6 + 30

45 + 2 < 3 + 45

55 > 50 + 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 163 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

43 + 34 = 76

34 + 43 = 76

76 – 34 = 43

76 – 43 = 34

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):

Giải bài tập trang 163 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

6 + 12 = 19. s

31 + 10 = 41. đ

21 + 22 = 42. s

15 + 2 = 17. đ

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1: Đồng hồ, thời gian

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 1

    Xem thêm