Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1: Bài toán có lời văn

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1: Bài toán có lời văn

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 115, 116 bài: Bài toán có lời văn với hướng dẫn và đáp án giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán lớp 1 này sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản khi làm bài giải Toán có lời văn, tìm hiểu bài, giải bài toán, giải một số bài toán đơn giản. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Chương 3. Toán có lời văn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3,4 trang 115, 116 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1

Bài toán: Có...bạn, có thêm...bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 115 bài 1

Bài toán: Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1

Bài toán: Có...con thỏ, có thêm...con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 115 bài 2

Bài toán: Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1

Bài toán: Có 1 gà mẹ và 7 gà con.

Hỏi................................?

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 115 bài 3

Bài toán: Có 1 gà mẹ và 7 gà con.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1

Bài toán: Có...con chim đậu trên cành, có thêm....con chim bay đến.

Hỏi.....................................................................................?

Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 115 bài 4

Bài toán: Có 2 con chim đậu trên cành, có thêm 4 con chim bay đến.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1: Giải toán có lời văn

Đánh giá bài viết
15 6.627
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm