Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập giúp các em học sinh nắm được cách giải các bài toán phép cộng không nhớ trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục

Chương 3. Phép cộng dạng 14 + 3 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hàng 1

1. Kết quả bằng 16.

2. Kết quả bằng 18.

3. Kết quả bằng 18.

4. Kết quả bằng 17.

5. Kết quả bằng 17.

Hàng 2

1. Kết quả bằng 19.

2. Kết quả bằng 19.

3. Kết quả bằng 16.

4. Kết quả bằng 16.

5. Kết quả bằng 18.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

12 + 3 = 13 + 6 = 12 + 1 =

14 + 4 = 12 + 2 = 16 + 2 =

13 + 0 = 10 + 5 = 15 + 0 =

Hướng dẫn giải

12 + 3 = 15 13 + 6 = 19 12 + 1 = 13

14 + 4 = 18 12 + 2 = 14 16 + 2 = 18

13 + 0 = 13 10 + 5 = 15 15 + 0 = 15

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Điền số lần lượt: 15, 16, 17, 18, 19

Hình 2: Điền số lần lượt: 19, 18, 17, 16, 15, 14

Chương 3. Luyện tập phép cộng dạng 14 + 3 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

12 + 3 = 11 + 5 = 12 + 7 = 16 + 3 =

13 + 4 = 16 + 2 = 7 + 2 = 13 + 6 =

Hướng dẫn giải

12 + 3 = 15 11 + 5 = 16 12 + 7 = 19 16 + 3 = 19

13 + 4 = 17 16 + 2 = 18 7 + 2 = 9 13 + 6 = 19

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

15 + 1 = 10 + 2 = 14 + 3 = 13 + 5 =

18 + 1 = 12 + 0 = 13 + 4 = 15 + 3 =

Hướng dẫn giải

15 + 1 = 16 10 + 2 = 12 14 + 3 = 17 13 + 5 = 18

18 + 1 = 19 12 + 0 = 12 13 + 4 = 17 15 + 3 = 18

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

10 + 1 + 3 = 14 + 2 + 1 = 11 + 2 + 3 =

16 + 1 + 2 = 15 + 3 + 1 = 12 + 3 + 4 =

Hướng dẫn giải

10 + 1 + 3 = 14 14 + 2 + 1 = 17 11 + 2 + 3 = 16

16 + 1 + 2 = 19 15 + 3 + 1 = 19 12 + 3 + 4 = 19

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nối theo mẫu:

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

15 + 1 = 16

17 + 2 = 19

12+ 2 = 14

13 + 3 = 16

14 + 3 = 17

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập

Đánh giá bài viết
19 4.231
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm