Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục giúp các em học sinh nhận biết được số 20, 20 còn gọi là hai chục, cách đọc và viết số 20. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Chương 3. Hai mươi, hai chục – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó:
................................................................................................

Hướng dẫn giải

Các số từ 10 đến 20 là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Các số từ 20 đến 10 là: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

11: Mười một.

12: Mười hai.

13: Mười ba.

14: Mười bốn.

15: Mười lăm.

16: Mười sáu.

17: Mười bảy.

18: Mười tám.

19: Mười chín.

20: Hai mươi.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Mẫu: Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Hướng dẫn giải

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền số dưới mỗi tia số rồi đọc

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Học sinh điền lần lượt các số sau dưới tia vạch:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào?

Số liền sau của 10 là số nào?

Số liền sau của 19 là số nào?

Hướng dẫn giải

Số liền sau của 15 là số 16.

Số liền sau của 10 là số 11.

Số liền sau của 19 là số 20.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập

Đánh giá bài viết
3 2.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm